Paranna tehokkuuttasi ja innovaatiokykyäsi

Tieto ja data ovat liiketoiminnan keskeisiä voimavaroja, joiden avulla voit optimoida toimintaasi, kehittää tuotteitasi ja palveluitasi sekä ennakko-ohjata organisaatiosi tulevaa kehitystä. Jotta organisaatiosi pystyy hyödyntämään näitä voimavaroja, tulee koko organisaation kulttuurin olla dataohjattua aina arvoista, uskomuksista, toimintatavoista ja normeista lähtien. Autamme sinua luomaan perustan dataohjautuvalle kulttuurille sekä viemään sen osaksi arkea ketterällä ja käytännönläheisellä tavalla esimerkiksi workshop-työskentelyn, datan hallinnan ja hyödyntämisen pelikirjojen, sekä erityisesti osaamisen kehittämisen avulla.  

Datakulttuuri on onnistumisen avain

Dataohjautuvan kulttuurin avulla organisaatiosi jokainen työntekijä voi ohjata omaa työtään, ennakoida tulevaa ja reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. Kun mahdollistat tietoon perustuvan päätöksenteon jokaisella organisaation tasolla, maksimoit tilaisuudet jalostaa datasta todellista arvoa organisaatiollesi ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Autamme organisaatiotasi kehittämään terveen datakulttuurin strategisesti dataosaamisen ja datalukutaidon vahvistamisen kautta. Luomme organisaatiollesi liiketoiminnan tavoitteisiin vastaavan, ymmärrettävän ja käytännönläheisen datan hallintamallin (data governance) sekä saumattoman data-arkkitehtuurin esimerkiksi esiselvitysten ja pelikirjojen avulla.

Tee aidosti läpinäkyviä päätöksiä

Haasteena organisaatioissa datan osalta on yleensä systemaattisuuden puute tiedon hyödyntämisessä. Siinä missä organisaatiokulttuuri liittyy yleisempiin tekijöihin, datakulttuuri auttaa ymmärtämään organisaation suhdetta dataan ja analytiikkaan. Tuomalla datan ja analytiikan osaksi kaikkien päivittäisiä työkulkuja mahdollistat vanhojen asenteiden, arvojen ja perinteiden kehittymisen kohti dataohjattua kulttuuria.  

Dataohjautuvan kulttuurin asiantuntemuksemme auttaa organisaatiotasi, jos olet esimerkiksi aloittamassa digitaalisen muutoksen matkaa tai haluat kehittää yrityksesi datan hyödyntämistä ja varmistaa parhaan vastineen datainvestoinneillesi. Koulutusten avulla parannat henkilöstön ymmärrystä ja edesautat aidosti pysyvän dataohjautuvan kulttuurin syntymistä. 

Mahdollista ymmärrys osaamisen kehittämisellä 

Usein liiketoiminnan kannalta oleellisia mittareita viedään niin hankalalle tasolle, että ymmärrys niiden muodostumisesta ei ole enää kenellekään selvää. Data on keino saattaa päätöksenteko objektiiviseksi ja läpinäkyväksi, ja dataohjattu kulttuuri on avain liiketoimintaymmärryksen ja teknologiaymmärryksen yhdistämiselle. 

Organisaatiossasi dataa käyttävien henkilöiden kouluttaminen on erittäin tärkeää datan ymmärrettävyyden suhteen, mutta myös yhteisen kielen löytäminen on avainasemassa. Autamme valjastamaan datan ja tiedon liiketoimintahyödyt organisaatiosi käyttöön lisäämällä datalukutaitoa, kouluttamalla ohjelmistoja ja hyödyntämällä sopivimpia työkaluja. 

Lataa matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Tämä opas on sinua varten, jos ymmärrät datan hyödyt, mutta analytiikka ei vielä palvele liiketoimintasi tarpeita. Loikka modernimpaan vaatii tahtoa datan hyödyntämiseen!

 

Lisää inspiraatiota

EU ja muuttuva vastuullisuusraportointi

Eurooppalaisten yritysten velvoite vastuullisuusraportointiin on muuttumassa, ja se tulee vaikuttamaan suureen joukkoon suomalaisia yrityksiä. Tarkista, koskeeko uusi kestävyysraportoinnin direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) myös teidän yritystänne.

Dataohjatun liiketoiminnan kompassi

Data on valtava voimavara yrityksille. Dataa halutaan hyödyntää niin johtamisen päätöksissä kuin arkisessa liiketoiminnassa. Dataohjattuun liiketoimintaan siirtyminen ei kuitenkaan ole mikään yksittäinen projekti vaan matka, jonka aikana täytyy laittaa kuntoon paljon muutakin kuin teknologiat.

Astu tielle kohti datakulttuuria

Neljä viidestä yrityksestä haluaa hyödyntää dataa, mutta alle kolmasosa oikeasti tekee näin. Tämän seurauksena yritykset hukkaavat datan liiketoiminnalle antamaa potentiaalia. Mikä selittää hämmästyttävän kuilun tekemisen halun ja tekemisen välillä – ja miksi onnistumisen salaisuus on datakulttuuri?

Datademokratiasta innovaatioiden moottori

Suomen yrityksissä on lyönyt läpi viesti siitä, että kannattaa soveltaa datavetoista tiedolla johtamista. Kaikki ymmärtävät, että data on valtava voimavara. Valitettavasti vallalla on eräänlainen datamonarkia, kun viisaampaa olisi siirtyä datademokratiaan. Mistä on kyse?

Ota yhteyttä
Juuso Viljanen
Head of Offering, Principal Consultant
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun