Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

HELEN

Knowit tukee Heleniä vihreän siirtymän datatarpeissa

ENERGIA-ALA

Moninkertaistuva datan määrä on nostanut digitalisaation ja datan strategiatasolla erittäin keskeiseen rooliin. Knowit on voinut tarjota tärkeää apua joustavasti monella saralla käyttöliittymistä, visualisoinneista, pilvestä sekä myös legacy-järjestelmistä.

Helen Oy on Suomen suurimpia sähköyhtiöitä. 1909 perustettu yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Viime vuosina digitalisaatio ja data on noussut strategiatasolla erittäin keskeiseen rooliin, sillä vanhasta hiililaitosten maailmasta hajautettuun energiajärjestelmään siirtyminen moninkertaistaa datan määrän.

Energialiiketoiminnan ohella Helenistä onkin hyvää vauhtia tulossa data-, ohjelmisto- ja tekoälytalo.

"Tämä on todella kiinnostava aika olla töissä energiayhtiössä. Helsinkiä on lämmitetty yli sata vuotta hiilellä ja nyt korvaava energiantuotanto tulee jopa tuhansista lähteistä. Datatekeminen on siirtymän keskiössä, ja se on ollut yhtenä tärkeänä mahdollistajana hiilivoimaloiden nopeutetulle alasajolle", Helenin Head of Data and AI Mikko Muurinen kertoo.

Datan määrä moninkertaistuu hiilineutraaliuden myötä

Data mahdollistaa paremman ymmärryksen niin energian tuotannosta kuin sen kulutuksesta, ja ohjaa sekä liiketoiminnan että ympäristön kannalta järkeviin ratkaisuihin.

Tuntiperusteisesta datasta varttiperusteiseen siirtyminen jo yksistään nelinkertaistaa datan kaikilla sähköyhtiöillä. Energiatuotannon pirstaloituminen tuo mukanaan myös valtavasti sijaintitietoa. Kaikessa arkkitehtuurissa varaudutaan myös jo valmiiksi IoT-maailmaan, sillä erilaisten sensoreiden avulla voidaan esimerkiksi mahdollistaa ennakoivaa huoltoa.

Loikka perinteisestä kuukausi kerrallaan taaksepäin katsovasta raportoinnista reaaliaikaiseen, pilvessä hallittuun tilannekuvaan ja ennusteisiin on jo itsessään valtava. Tavoitteet ovat kuitenkin vielä pidemmällä: Muutaman vuoden päästä dataohjautuvan tekoälyn toivotaan ohjaavan koko energiaketjua.

"Meillä on pitkä historia joustavasta, hyvästä yhteistyöstä tekijöiden kanssa. Knowitlaisilla on monipuolista osaamista käyttöliittymäpuolelta, visualisoinnista ja pilvipuolelta sekä ymmärrystä myös legacy-jutuista."


Mikko Muurinen

Helenin Head of Data and AI

Pitkä yhteinen kumppanuus ja monipuolista asiantuntemusta

Knowitin Microsoft-tiimi on varmistanut Helenin keskeisten järjestelmien ajantasaisuuden jo 10 vuoden ajan. Heidän tehtävänään on jalostaa dataa, joka kulkee operatiivisista järjestelmistä mobiiliapplikaatioihin ja verkkopalveluihin, kuten Oma Heleniin.

Muutama vuosi sitten AWS-asiantuntijat saivat olla mukana kehittämässä aurinkolaskuria, jonka avulla jokainen voi laskea oman kattonsa aurinkosähköpotentiaalin.

Nykyisin pilvitekemisessä painottuu enemmän Microsoft Azure ja sen Data Lake sekä Databricks. Knowitlaiset ovat olleet mukana data-alustan suunnittelun alusta asti tekemässä arkkitehtuurisuunnittelua ja miettimässä, minkälaisia komponentteja alustalla käytetään. Sen jälkeen tehtävänä on ollut monenlaisten dataputkien rakentamista erilaisista lähteistä, sekä datan jalostamista mm. tuotannon raportoinnissa ja optimoinnissa sekä muiden tukiprosessien, kuten myynnin ja sähköpörssin sekä sähkön ja lämmön jakelun parissa. Kasvavat vaatimukset datan reaaliaikaisuudesta ja datan määrän räjähdysmäinen kasvu asettavat vaateita data-alustalle.

"Tehtävänä ei ole ollut yksittäistä isoa projektia, vaan olemme saaneet knowitlaisilta laajasti tärkeää apua monella saralla. Meillä on pitkä historia joustavasta, hyvästä yhteistyöstä tekijöiden kanssa. Knowitlaisilla on monipuolista osaamista käyttöliittymäpuolelta, visualisoinnista ja pilvipuolelta sekä ymmärrystä myös legacy-jutuista", Mikko Muurinen kiittelee.

Helenin kokonaisasiakkuudesta vastaa Knowitilla Henri Parkkonen, joka iloitsee yhteistyön kasvusta viime vuosina.

"Me tuomme Helenille asiantuntijoita, jotka ovat tehneet dataprojekteja laajasti eri tyyppisille toimijoille. Seuraamme aktiivisesti tarjoomakehitystä ja tuomme uutuudet Helenin tietoisuuteen. Haluamme olla Helenille tärkeä kumppani heidän datastrategiassaan", Henri Parkkonen sanoo.

Power BI:n avulla kehitetään itsepalveluanalytiikkaa

Yhtenä tärkeänä osa-alueena Helenin ja Knowitin yhteistyössä on liiketoimintaa tukevan analytiikka- ja raportointityökalu Power BI:n hyödyntäminen. Siinä keskeisessä asemassa on ollut Knowitin Maxim Tuovinen.

"Ohjaan Helenin analyytikoita työssään kehittäen heidän kompetenssiaan ja luoden hyviä käytäntöjä. Olen eräänlainen Power BI Personal Trainer analyytikoille", Maxim Tuovinen kuvailee.

Viimeisen 1,5 vuoden aikana Helenille on luotu kymmeniä erilaisia Power BI:n sovelluskohteita ja useita raportteja. Power BI:n avulla on mm. mahdollistettu operatiivista raportointia päivittäisen työn tueksi työntekijöille, joka ei pelkästään rajoitu johdolle. Yhdellä sovelluksella seurataan ja ohjataan asiakaspalvelun työsuorituksia, toisella Helenin Sähköverkon (HSV) laatukriteerien täyttymistä.

Raportointisovellukset ovat tärkeä osa arkipäivän työsuoritusten mittaamista ja tukemista niin sisäisten työntekijöiden kuin ulkoisten kumppaneiden osalta.

Henkilöstön turvallisuus on Helenille kriittisen tärkeää, ja sitä seurataan Power BI:n päälle rakennetulla turvallisuusdashboardilla. Tavoitteena on minimoida työmailla ja voimalaitoksissa tapahtuvat onnettomuudet. Kaikilla työntekijöillä on pääsy katsomaan turvallisuusdashboardin raportteja. Kerran kuussa tuotetaan kaikkien katsottavaksi turvallisuusvartti-video, jossa näytetään dashboardin lukuja, käydään niitä läpi ja jaetaan oppeja turvallisuustapahtumista.

Janne Kautonen

Client Executive

Knowit Solutions