Skip to main content
To the homepage of Knowit

Knowit Solutions

Knowit Solutions auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään toimintaansa erilaisten räätälöityjen IT-ratkaisujen avulla. Olemme asiakkaidemme kumppani viimeisimpään teknologiaan perustuvissa järjestelmähankkeissa, joilla toteutetaan liiketoiminnan mitattavia tavoitteita.

Knowit Solutionsilla kehitytään yhdessä kohti kestävää yhteiskuntaa

Solutionsissa työskentelee Suomessa 300 asiantuntijaa digitalisaation eri vaiheissa ideoinnista, arkkitehtuurista ja projektijohdosta toteutukseen, testaukseen ja tietoturvaan. Knowit Solutionissa on uramahdollisuuksia ohjelmistokehittäjille, pilvipalveluosaajille, data-asiantuntijoille, testaus- ja laadunvarmistuksen ammattilaisille ja palvelumuotoilijoille.


Yhdistävänä tekijänä halu kehittyä ja kehittää

Asiantuntijoiden toimeksiannot Knowit Solutionsilla ovat hyvin vaihtelevia inhouse-tekemisestä asiakkaan tiloissa tehtävään konsultointiin, jossa voidaan olla myös osana isompaa knowitlaisten joukkoa. Työn alla voi olla useampia pieniä hankkeita tai yksi iso toimeksianto. Kaikissa tapauksissa taustalla on aina toisiaan tukevat kollegat.

Sopivia tehtäviä löytyy uransa eri vaiheissa oleville asiantuntijoille junioreista senioritason osaajiin. Hyviä kokemuksia on myös kumppaneiden kouluttamista alanvaihtajista, joissa yhdistyy aiempi toisen alan työkokemus ja intohimo IT-alalla työskentelyyn.

Taustasta riippumatta kaikille tarjotaan systemaattista polkua oman osaamisen kehittämiseen. Osaaminen on Knowitin ja knowitlaisten tärkein pääoma. Halua kehittyä täytyy löytyä jokaiselta omasta takaa, mutta sopivat kehittymisen ja oppimisen keinot kyllä löydetään aina. Knowitilla on myös merkittävä rooli koulutuspalveluiden tuottajana Suomessa, sillä olemme kouluttaneet Suomessa reilusti yli 15 000 tietoteknisen alan asiantuntijaa.

Knowitilla työskentelee eri ikäisiä aikuisia, joita yhdistää intohimo kehittyä ja kehittää. Tarjolla on yhteistä hauskaa tekemistä, mutta pääsääntöisesti vapaa-aikaa vietetään omien läheisten ja omien harrastusten parissa – viikonloppuisin töistä löytyvät vain vuorossa olevat päivystäjät.


Yhdessä kohti kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa

Knowitin visio on luoda kestävä ja inhimillinen yhteiskunta digitalisaation ja innovaatioiden avulla. Visio on Knowitin näkemys tulevaisuudesta ja se kuvailee, mihin yhdessä pyrimme ja mitä haluamme saavuttaa. Visio toimii strategian ja yrityskulttuurin perustana.

Kestävyys viittaa tietenkin ympäristönäkökohtiin ja ilmastotoimiin. Knowit on sitoutunut puolittamaan arvoketjunsa kokonaispäästöt vuoden 2018 tasolta ennen vuotta 2030. Päästöjä pyritään vähentämään teknisten ratkaisujen avulla sekä omassa että asiakkaidemme arvoketjussa. Meillä on osaamista ja kokemusta siitä, miten digitalisaatio voi mahdollistaa yhteiskunnalle suuret päästövähennykset. Suurin mahdollinen vaikutus saavutetaan vaikuttamalla myönteisesti paitsi asiakkaisiimme, myös heidän loppuasiakkaidensa elämäntapoihin ja kulutusmalleihin.

Ympäristön lisäksi hyvin lähellä sydäntämme ovat rauha, oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto sekä edullinen ja puhdas energia. Meidän on mahdollista edesauttaa näiden toteutumista yhdessä mahtavien asiakkaidemme kanssa, jotka vaikuttavat yhteiskuntaamme tuotteillaan ja palveluillaan. Esimerkiksi pitkäaikainen yhteistyömme MTV:n ja Alma Median kaltaisen riippumattoman median kanssa auttaa heitä kehittämään palveluitaan kaupallisesti kannattaviksi, mutta myös luotettaviksi ja itsenäisesti kaikissa olosuhteissa toimiviksi, jotta yhteiskunnassamme säilyy avoin ja eettinen journalismi. Olemme ylpeitä roolistamme tehdessämme tästä todellisuutta Suomessa.

Yhä digitalisoituvassa maailmassa roolimme yhteiskunnassa laajenee. Matka kohti visiotamme vaatii monia askeleita ja päätöksiä, mutta meillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan näppäimistöjemme kautta.

""
""

Knowit Solutions FLX - uusi työsuhteen malli kokeneille konsulteille 

Knowit Solutions FLX on Solutions liiketoiminta-alueella toimiva yritys, joka tarjoaa työntekijöilleen houkuttelevan palkkamallin.

FLX on vaihtoehto Knowitin "perinteiselle" työsuhdemallille, ja kokeneiden konsulttien koti, jossa toimeksiannot löytyvät koko liiketoiminta-alueen asiakkuuksista. Kaikissa toimeksiannoissamme on tärkeää, että jaamme asiakkaan kanssa yhteiset arvot ja koemme työskentelevämme yhteisen tulevaisuutemme hyväksi.

Palkkamalli perustuu laskutuksesta maksettavaan komissioon, joka parhaimmillaan on 55% laskutuksesta. Siltä varalta että asiakasprojektia ei jossakin vaiheessa olisikaan, maksamme myös takuupalkkaa ja senkin ensimmäisen puolen vuoden ajalta korotettuna.

FLX ei ole alihankintaverkosto, FLX:ssä olet työsuhteessa ja saat tyypilliset työsuhde-edut. Toivomme luonnollisesti kaikkien pysyvän terveinä, mutta sairastumisen varalta meillä on myös kattava työterveyshuolto vakuutuksineen.

Jos Knowit Solutions FLX kiinnostaa sinua, lähetä tietosi ja hakemuksesi meille rekrytointijärjestelmämme kautta.

Lue lisää FLX:stä