Skip to main content
To the homepage of Knowit

Laadunvarmistus

Vältä verkkopalvelusi toimintahäiriöt, sovelluksesi kaatumiset ja digitaalisen ympäristösi huono käyttökokemus laadunvarmistuksen avulla. Vaikuttamalla loppukäyttäjän laatukokemukseen, vaikutat investointisi tuottoon asiakastyytyväisyyden ja palvelusi kysynnän kautta.

Laatukokemus

Kun digitaalinen tuote tai palvelu vastaa käyttäjän laatukriteereitä, varmistat parhaan laatukokemuksen

Tehokkuus

Liiketoimintaprosessien ja testauksen automatisointi, sekä testiaineiston hallinta vapauttavat aikaa ja resursseja.

Kustannussäästöt

Prosessien tehostaminen automatisoinnilla, sekä laadunvarmistuksen tavoitteen määrittely ja älykäs suunnittelu tuovat säästöjä.

Ennakoi ongelmakohdat

Laadunvarmistuksella vaikutat ohjelmistosi tai tietojärjestelmäsi laatuun jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin vältät massiiviset korjaustoimenpiteet, sekä niiden aiheuttamat kustannukset ja turhautumisen. Tehokkaalla laadunvarmistuksella ja testauksella alennat ohjelmistosi kehityskustannuksia ja saat ohjelmistot markkinoille nopeammin (fast time to market). 

Avullamme tunnistat parhaan lähestymistavan laadunvarmistukseen sekä olennaisimmat laatutavoitteet, -mittarit, -prosessit ja -työkalut. Näiden pohjalta rakennamme yhdessä toimivan laadunvarmistuskulttuurin ja räätälöidyt testausprosessit, sekä parannamme palvelusi laatua jatkuvasti.   

Minimoi kustannuksia kestävällä ohjelmistotestauksella

Kun ohjelmistosi laadulliset tavoitteet on tunnistettu ja priorisoitu oikeisiin kohteisiin, testaus auttaa varmistamaan, että asetetut tavoitteet täytetään ennen palvelun käyttöönottoa.

Automaation, testiympäristöjen hallinnan, resurssien optimoinnin ja jatkuvan testaamisen avulla muodostat tehokkaan laadunvarmistusprosessin, joka tukee organisaatiosi pitkän aikavälin tavoitteita ja kehitystä. Samalla minimoit kustannuksia, kun kohdistat testaustyön oikeisiin kohteisiin ja hyödynnät resursseja skaalautuvasti.

Harkittua automaatiota

Testiautomaatio on loistava keino tehostamaan testausta ja lisäämään sen kattavuutta, nopeuttamaan palautteen saantia ja lyhentämään ohjelmistosi kehitysaikaa. Se auttaa vähentämään turhaa manuaalisen testauksen toistuvuutta ja mahdollistaa testejä, mitä ei käsin pystytä toteuttamaan. Automaatiota voidaan hyödyntää myös palvelun suorituskyvyn ja luotettavuuden testaamiseen. 

Käytämme automaatiota aina harkiten niin, että automaatio hoitaa perusasiat ja testaajamme harvinaisemmat tapaukset. Hyödyntämällä manuaalista työtä parhaalla tavalla, voimme varmistaa lopputuloksen luotettavuuden ja tehdä palvelusi laatukokemuksesta kilpailuedun. 

Aloita suunnittelulla

Hyvän laatukokemuksen tavoittelu alkaa laadunvarmistussuunnitelmalla. Tunnista laadun tavoitteet, määrittele testausstrategia ja arvioi tarvittavat resurssit ja osaaminen. 

Seuraa ja hallitse

Testauksen tulokset mahdollistavat laadun hallinnan. Asetettujen laatutavoitteiden avulla virheiden korjausta ja testauksen kohdentamista voidaan ohjata tarpeen mukaan. 

Mittaa ja paranna

Mittaamalla todennat laatutavoitteiden toteutumisen. Seuraamalla toiminnan tehokkuutta ja onnistumista mahdollistat laatukokemuksen jatkuvan parantamisen. 

Varmista laatu

Kun varmistat, että laadunvarmistus on osa koko projektin tai tuotteen elinkaarta, tuotat luotettavia ja laadukkaita ratkaisuja asiakkaillesi. Laadussa ja ennakoinnissa kaikki alkaa hyvästä suunnittelusta.


Tehosta automaation avulla

Uudista liiketoimintaprosessejasi, nosta automaatioastetta ja paranna automaatioprosessin suorituskykyä oikein rakennetulla automaatiolla. Vastineeksi saat tehostettua tuottavuutta.


Ketteröitä ja valmenna

Saavuta organisaatiosi muutosmatkan tavoitteet kokeneiden Agile coachien ja Product Ownereiden avulla. Avullamme ketteröität toimintaasi, jalkautat ketterät menetelmät kaikille organisaation tasoille ja valmennat minkä tahansa osaamisalueen tiimin parhaaksi versioksi itsestään.


Paranna jatkuvasti

Kehitä palveluidesi, prosessiesi ja tiimiesi suorituskykyä jatkuvan parantamisen (operational excellence) avulla. Vaikutuksina saat tehokkaampaa liiketoimintaa, parempaa sisäistä kommunikaatiota ja erinomaista työn laatua. Yhteiset toimintatavat kuvataan sinulle sopivan pelikirjan muotoon.


Tarvitsetko vahvistusta tiimiisi?

Osallista kokenut ammattilainen tiimiisi ja skaalaa toimintaasi. Konsulttimme auttavat digitaalisten palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja testaamisessa, sekä data- ja pilviteknologioiden tehokkaassa hyödyntämisessä.

Lue lisää: Asiantuntija tiimiisi

Slide 1 of 1

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy