Skip to main content
To the homepage of Knowit

LAADUNVARMISTUS

Automaation kehittäminen

Toimintaasi parhaiten palveleva automaatioratkaisu on jatkuvan kehittämisen tulos. Automaatiota kehitetään liiketoimintasi tavoitteita tukevan automaatiostrategian, teknisen huippuosaamisen ja toimivien prosessien pohjalta.

Tehokkuus

Automaatiosta saadaan tehokasta, kun tekemistä ja osaamista kehitetään jatkuvasti.

Osaamisen kehittyminen

Asiantuntijan valmennuksella kehität tiimisi osaamista ja parannat automaation laatua.

Kustannussäästöt

Huippuunsa kehitetty automaatio antaa palautteen nopeasti, säästää resursseja ja nopeuttaa virheiden korjaamista.

Paranna laadunvarmistuksesi kustannustehokkuutta

Tehokas automaatio ei ole itsestäänselvyys. Kestävä ohjelmistokehityksen, liiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden testiautomaatio saadaan aikaan suunnitelmallisella tekemisellä ja tehokkailla menetelmillä. 

Parhaat tavat automaatioratkaisusi kehittämiseen löydät yhdistämällä kokemuksen ja teknisen huippuosaamisen. Avullamme arvioit nykyisen automaatioratkaisusi soveltuvuuden ja löydät sopivimmat käytännöt automaation kehittämiseen. Lisäksi kehität tiimiesi osaamista ja toimintatapoja, jotta automaation hyödyntäminen sujuu tehokkaasti ja joustavasti myös jatkossa.  

Yhteistyön tuloksena saat tehokasta ja laadukasta automaatiota, jota käytetään oikeassa paikassa, oikeista syistä ja kestävästi. Näin takaat parhaan tuoton investoinnillesi. 

 

Arvioi automaation soveltuvuus 

Ennen kuin lähdet kehittämään automaatiota, on hyvä ymmärtää mitä hyötyjä automaatio voi organisaatiollesi tuottaa ja minkälaisia rajoitteita toimintaympäristösi sille aiheuttaa. 

Automaation teknisessä soveltuvuusarvioinnissa (Proof of Concept, PoC) konsulttimme arvioivat yhdessä asiantuntijoidesi kanssa, mitkä ovat automaation tuottamat todelliset hyödyt ja kustannukset liiketoiminnallesi sekä siten muodostuva taloudellinen kannattavuus. 

Taloudellisten asioiden lisäksi arvioimme ja testaamme tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet, sekä organisaatiosi kyvykkyyden tuottaa ja hyödyntää automaatiota. Kun saat tarvittavat tiedot automatisoinnin käynnistämisen suhteen ennen päätöksen tekoa, voit olla varma järkevästä valinnasta. 

 

Löydä tekniset mahdollisuudet 

Teknisen analyysin tavoitteena on arvioida organisaatiosi Robot Framework -sovelluskehyksellä tuottaman testiautomaation teknistä tehokkuutta ja laadukkuutta.  

Saat parannusehdotukset esimerkiksi siihen, miten organisaatiosi nykyisen testiautomaatioratkaisun testien suorituskykyä ja kattavuutta voi lisätä. Voit myös löytää uusia tapoja Robot Frameworkin hyödyntämiseen ja testiautomaation ylläpidon ja hallinnan optimoimiseen.   

Tekninen analyysi voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja parannuksiin organisaatiosi testaustoiminnassa. Arviointi voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle kehitystiimille ja organisaatiosi oman aikataulutoiveen mukaisesti. 

 

Tehosta testiaineiston hallintaa  

Testauksessa käytettävä data eli testiaineisto on ratkaiseva tekijä ratkaisusi testauksen onnistumiselle. Suurien järjestelmäkehityshankkeiden testaajien työajasta jopa 80 % voi mennä sopivan testiaineiston etsimiseen, toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Järkevällä ja tehokkaalla testiaineiston tuottamisen ja hallinnan prosessilla on siis merkittävä vaikutus koko testausprosessisi tehokkuuteen. 

Parannamme testausprosessisi tehokkuutta etsimällä juuri sinun tilanteeseesi sopivan ratkaisun testiaineiston hallintaan joko olemassa olevaa testiautomaatiota hyödyntäen tai manuaalisesti datan käsittelyyn tarkoitettujen työkalujen avulla.

Myös näissä voimme olla avuksi

Asiantuntija tiimiisi

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 0