Skip to main content
To the homepage of Knowit

LAADUNVARMISTUS

Laadunvarmistuksen johtaminen

Kun laatu on määritelty, seuraava askel on suunnitella, miten se toteutetaan ja varmistetaan. Laadunvarmistuksen johtamisen avulla voit varmistua, että määritetyt laatutavoitteet toteutuvat jokaisessa sprintissä, projektissa ja hankkeessa.

Kokemuspääoma

Ulkoistettu laadunvarmistuksen asiantuntija kehittää prosesseja, toimintatapoja, yhteistyötä sekä henkilöstösi osaamista.

Laadun toteutuminen

Laadunvarmistuksen oikeaoppinen johtaminen huolehtii, että tavoitat suunnitellut laatutavoitteet.

Kustannustehokkuus

Laadunvarmistuksen johtamisella tehostat toimintaa ja vähennät virheistä syntyviä kustannuksia.

Laadunvarmistuksen suunnittelu vie käytäntöön 

Jotta ratkaisusi palvelee mahdollisimman hyvin liiketoimintasi tavoitteita, laadunvarmistuksen suunnittelussa avainasemassa toimii liiketoiminnan ja sen asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaan päätöksenteon tukeminen.  

Laadunvarmistuksen suunnittelun avulla määrität tarvittavat toimenpiteet ja toiminnan tavat testaussuunnitelman tai strategian muotoon, jotta tiimisi voi työskennellä parhaalla tavalla laadun toteutumiseksi. Asiantuntijamme osaavat huomioida liiketoimintaympäristösi vaikutukset ja soveltaa niitä laadunvarmistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Valvo laadun toteutumista 

Laatu ei toteudu itsestään, vaikka suunnitelma olisi kuinka hyvä, vaan laadunvarmistuksen prosessia tulee myös johtaa. Laadunvarmistuksen johtaminen varmistaa, että tuotteesi tai digitaalisen palvelusi laatu säilyy johdonmukaisena ja parantuu jatkuvasti. Asiantunteva laadunvarmistuksen johtaja asettaa tavoitteet, suunnittelee prosessit sekä ohjaa ja valvoo niiden toteutumista ja parantamista. 

Avullamme löydät oikeat toteutustavat ja työkalut laadun varmistamiseksi ja johdat ratkaisun toteuttavan tiimisi kohti määritettyä laatua. Lisäksi autamme valitsemaan sopivat laadunvarmistuksen mittarit, jotta voit varmistaa laadun toteutumisen jokaisessa sprintissä. Samalla voit kehittää laadunvarmistuksen tehokkuutta sekä sprinttien läpimenoaikoja ja läpinäkyvyyttä. 

Hanki osaamista tai kehitä omaa 

Laadunvarmistuksen ammattilainen on avainhenkilö digitaalisen palvelusi laadun toteutumisessa. Olemme kokenut kumppanisi laadunvarmistuksen johtamisessa ja tarjoamme osaamistamme niin osaksi ohjelmistokehitystiimiäsi kuin tiimiesi laadunvarmistuksesta vastaavien valmentamiseen. 

Kokeneet testauspäällikkömme (Test Manager) ja laadunvarmistusta johtavat asiantuntijamme (QA Manager, QA Lead) voivat varmistaa ohjelmistosi toteuttajien ja liiketoimintasi asiantuntijoiden saumattoman yhteistyön ja tukea heitä laadunvarmistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Valikoituja asiakkaitamme

Slide 1 of 1

Myös näissä voimme olla avuksi

Laadunvarmistus Laadun suunnittelu

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy