Skip to main content
To the homepage of Knowit

LAADUNVARMISTUS

Laadun suunnittelu

Laadun suunnittelu ja -varmistuspalvelumme auttavat määrittelemään ja priorisoimaan tuotteellesi tai digitaaliselle palvelullesi tärkeimmät vaatimukset ja toimenpiteet, joilla saavutat laatutavoitteesi tehokkaasti ja kohdennetusti.

Tehokkuus

Laadun suunnittelun avulla tunnistat kriittisimmät vaatimukset ja tehokkaimmat toimenpiteet.

Parempi päätöksenteko

Selkeät laatutavoitteet auttavat tekemään parempia päätöksiä.

Laatukokemus

Tunnistamalla oikean kohderyhmän, voit toteuttaa sille parhaan laatukokemuksen.

Laadun suunnittelu määrittää onnistumisen 

Selkeät tapauskohtaiset laatutavoitteet ja niiden mitattavuus ovat perusedellytyksiä järkeville, positiiviseen laatukokemukseen vaikuttaville päätöksille ohjelmistokehityksessä. Liiketoiminnan prosessin tai uuden digitaalisen palvelun tai tuotteen kehitys tulee aina aloittaa laadun suunnittelulla. Laadun suunnittelu on jatkuva prosessi, jonka avulla toimintaa voidaan ohjata kohti tarkoituksenmukaista asiakkaan ja loppukäyttäjän laatukokemusta. 

Avullamme tunnistat asiakkaasi ja heidän tarpeensa, sekä asetat oikeat tavoitteet ja hyväksymisen kriteerit. Ne auttavat kehittämään tavoitteita ja odotuksia vastaavan ratkaisun. Yhdessä määrittelemme kehityksessä toteutettavat tuotokset ja niiden laadullisen tavoitetason sekä luomme strategian ja suunnitelman, jonka avulla voimme seurata laadun toteutumista kehitysprosessin aikana. 

Laadun mittaaminen siivittää parempaan 

Laatukokemuksen saavuttaminen edellyttää laatutavoitteiden ja oikeiden mittareiden määrittämistä jo toteutuksen suunnitteluvaiheessa. Autamme kehittämään laadun mittaristot, jotta voit reaaliaikaisesti seurata ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen keskeisiä suorituskyvyn mittareita (KPI) ja ohjelmiston laatumittareita päätöksenteon ja jatkuvan parantamisen tukena. 

Arvioimme jatkuvasti toteutuksen laatua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, jotta voimme ehkäistä mahdollisten ongelmien syntymistä tai edesauttaa niiden mahdollisimman aikaista korjausta.  

Kokenut kumppanisi  

Olemme tunnettu laatutalo jo yli 20 vuoden osaamisella. Kanssamme voit varmistua, että saat viimeisintä asiantuntemusta tuotteesi tai palvelusi laadun suunnitteluun, mittaamiseen ja kehittämiseen.  

Motiivimme on aina varmistaa, että tarjoamasi palvelut ja tuotteet vähintäänkin täyttävät, mutta mielellään ylittävät asiakkaidesi laadulliset odotukset ja vaatimukset. Etu kanssamme toimimisessa on ymmärryksemme useilta toimialoilta, sekä asiantuntemuksemme niin teknologiasta, liiketoiminnasta kuin käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. 

Työskentelemme aina lähellä asiakasta, sovittaen toteutustavat yhteistyölle parhaiten sopivaksi. Näin voimme yhdessä rakentaa lähestymistavan pitkäaikaiselle menestykselle ja asiakastyytyväisyydelle. 

Valikoituja asiakkaitamme

Slide 1 of 1

Myös näissä voimme olla avuksi

Laadunvarmistus

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy