Skip to main content
To the homepage of Knowit

LAADUNVARMISTUS

Pelikirja

Tarvittava tieto, käytännöt, ohjeet, resurssit ja terminologia yksien kansien välissä. Tiivistettynä pelikirja on jatkuvan parantamisen työkalu, joka kuvaa sovitut vastuut ja pelisäännöt helposti lähestyttävällä ja ylläpidettävällä tavalla.

Jatkuva parantaminen

Pelikirja edistää jatkuvaa parantamista lisäämällä avoimuutta, selkeyttä ja tehokkuutta organisaation toiminnassa.

Yhtenäiset toimintatavat

Sovitut ja dokumentoidut pelisäännöt tukevat tiimiesi yhteistyötä ja helpottavat perehdyttämistä.

Selkeä viestintä

Pelikirja toimii viestinnän välineenä ja auttaa varmistamaan, että kaikki ymmärtävät yhteisen terminologian samalla tavalla.

Tiimin yhteinen työkalu 

Pelikirja on tiimin ja tekijöiden yhteinen työkalu toiminnan kehittämisen tukena. Se toimii apuna jokaisen työntekijän arjessa ja viitekehyksenä kohti ymmärrystä siitä, miten oma työ liittyy suurempaan kokonaisuuteen. Lisäksi se auttaa suorituskyvyn seurannassa, kun mittarit ja tavoitteet on kirjattu selkeästi kaikille. 

Pelikirja kuvaa valitun kokonaisuuden toiminnan yleiset tavoitteet, toimintakulttuurin ja toimintamallin sekä toimintaan liittyvät roolit ja vastuut. Se toimii uuden tiimiläisen perehdytysmateriaalina ja jatkuvan parantamisen perustana. Se auttaa niin prosessien automatisointia käynnistäessä, datan hyödyntämistä kehittäessä, toimintaa ketteröittäessä kuin osana laadunvarmistusta.  

Pelisäännöt kohti päämäärää 

Kun tiedät oman roolisi ja muiden roolit vastuineen, on työskentely kohti yhteistä tavoitetta paitsi helpompaa ja mielekkäämpää, myös tehokasta. Aikaa ja energiaa ei tällöin kulu toistuvaan tiedonjakoon ja asioiden määrittelyyn. 

Yhteiset pelisäännöt, yhteinen terminologia ja määritetyt vastuut tukevat tiimiesi yhteistyötä, helpottavat perehdyttämistä, auttavat kohti tehokkaampaa yhteistoimintaa, tehostavat sisäistä viestintää ja vähentävät epäselvyyksiä ja konflikteja.  

Pelikirja tukee myös pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja muutoksia toimintatavoissa. Se auttaa muutostilanteissa varmistaen jatkuvuuden, kun kaikki jäsenet pysyvät ajan tasalla uusista suuntauksista, tavoitteista ja toimintamalleista.  

Tehty tarpeeseen 

Pelikirja rakennetaan yhteistyöllä asiantuntijoidesi kanssa ja kuvaustapa sovitaan tarpeidesi ja käytäntöjesi mukaiseksi. Lopputuloksena saat helppolukuisen, tiiviin paketin, joka sisältää kuvaukset vain olennaisista asioista. 

Pelikirjan voit tuottaa lähes mihin tahansa tilanteeseen, jossa työskennellään tiimeissä. Se tuotetaan aina yhdessä tiimin kanssa hyviksi todettuja käytäntöjä hyödyntäen.  

Saat meiltä avun esimerkiksi ohjelmistokehityksen ketterän työskentelymallin kehittämiseksi sekä laadun, automaation ja data-analytiikan systemaattisen toiminnan tueksi. Osaamme vastata haasteisiisi tilanteeseen toimivalla tavalla. 

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy