Skip to main content
To the homepage of Knowit

LAADUNVARMISTUS

Jatkuva parantaminen

Tehosta testausta, ohjelmistokehitystä, palveluhallintaa ja ketteriä toimintatapoja kehittämällä organisaatiosi kyvykkyyttä jatkuvan parantamisen keinoin. Avullamme yksinkertaistat päivittäisen toimintasi käytäntöjä ja kehität yhteisiä toimintatapoja, jotta ohjelmistokehityksesi tehokkuus ja tuotannon laatu kehittyvät parhaaksi mahdolliseksi.

Tehokkuus

Selkeät prosessit ja pelisäännöt sekä harkittu automatisointi tehostavat operatiivista toimintaasi.

Laatu

Jatkuva parantaminen on tehokas tapa vähentää virheitä ja parantaa tuotteesi tai palvelusi laatua.

Kilpailukyky

Parantunut tehokkuus, laatu ja reagointikyky vahvistavat kilpailukykyäsi markkinoilla.

Inhimillistä ja automatisoi   

Tehokkaat toimintatavat mahdollistavat yrityksesi kilpailukyvyn ja ihmisläheiset prosessit sekä niiden järkevä automatisointi henkilöstötyytyväisyyden. Jatkuva parantaminen (operational excellence) on edellytys kilpailukykysi kehittämiselle ja se mahdollistaa tehokkaammat toimintatavat sekä tyytyväisemmät työntekijät. 

Autamme yrityksesi päivittäisen suorituskyvyn parantamisessa yksinkertaistamalla käytäntöjä, kehittämällä yhteisiä toimintatapoja ja automatisoimalla toistuvia toimintoja. Parannamme operatiivista tehokkuutta, sisäistä kommunikaatiota ja palveluidesi laatua valmentamalla tiimejäsi parhaisiin toimintatapoihin. 

Voimme auttaa joko suuremman kokonaisuuden, kuten yrityksesi ohjelmistokehityksen jatkuvassa parantamisessa tai rajatumman yksittäisen prosessin tai kyvykkyyden, kuten esimerkiksi testiautomaation toteuttamisen kehittämisessä. 

 

Ymmärrä nykytila

Ennen toiminnan kehittämistä on tärkeää ymmärtää yrityksesi ohjelmistokehityksen kyvykkyyksien nykytila. Tilannearvion avulla muodostat kuvan ajankohtaisesta tilanteesta ja kehittymisen tavoitteesta.  

Teemme tilannearvioita muun muassa organisaatiosi ohjelmistokehityksen, laadunvarmistuksen ja palveluhallinnan tilanteesta. Tilannearviomme johtavat aina parannusehdotuksiin, joita voit käyttää toimintasi kehittämiseen. Arviointimme pohjautuvat luotettaviin arviointimalleihin ja konsulttiemme runsaaseen kokemukseen arvioitavasta asiasta. 

Arvioinnin avulla saat kattavan analyysin organisaatiosi nykyisestä tavasta toimia ja organisaatiosi kyvykkyyksistä sekä ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen toimintasi tehokkuuteen ja laatuun. 

 

Kehitä tulevaa 

Tilannearvio ja sen pohjalta yhdessä laadittu kehityssuunnitelma varmistavat selkeän, strategian mukaisen ja kustannustehokkaan etenemistavan. Kattava kehityssuunnitelma perustuu toimialan parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla pääset kehittämisen tavoitteeseesi. Suunnitelma sisältää myös vinkit kehitystoimenpiteiden kohdentamiseen oikeaan paikkaan oikeassa järjestyksessä, jolla tehostat muutosta ja varmistat sen onnistumisen.    

Olennainen osa jatkuvan parantamisen malliamme on myös yhteiset käytännöt ja pelisäännöt kuvaava pelikirja, jonka pohjalta toimintasi jatkuvaa kehittämistä on helppo toteuttaa. 

Myös näissä voimme olla avuksi

Pelikirjat