Skip to main content
To the homepage of Knowit

DATA & AI

Datajohdettu palvelumuotoilu

Asiakkaan tulee olla keskiössä – tuttu mantra kaiken liiketoiminnan ja muotoilun ytimessä. Datajohdetun palvelumuotoilun avulla huomioit asiakkaasi, asiakkaidesi asiakkaat, sekä muut tärkeät sidosryhmät organisaatiotasi kohtaavaan haasteeseen tai sen tunnistamiseen liittyen. Kun ymmärrät asiakkaasi käyttäytymistä, pystyt tarjoamaan lisäarvoa tarvelähtöisesti suunnitelluilla digitaalisilla palveluilla.

Tarvelähtöisyys

Dataan perustuva muotoilu varmistaa, että resurssit käytetään oikeisiin asioihin ja toteutus palvelee tarkoitusta.

Sitouttamispotentiaali

Voit tarjota merkittävää lisäarvoa asiakkaillesi digitaalisen palvelusi keräämän datan avulla.

Kestävät ratkaisut

Datajohdettu palvelumuotoilu on yksi keino varmistaa ratkaisun pitkäikäisyys ja toimivuus.

Datalla johdettua designia

Datajohdettu palvelumuotoilu on apunasi, jos olet esimerkiksi suunnittelemassa digitaalista ratkaisua, tai muokkaamassa toimintakulttuuriasi olemassa olevan digitaalisen ratkaisun ympärille. Sopiva kohde on mikä tahansa projekti, joka liittyy dataan ja jossa asiakas tuodaan keskiöön. 

Muotoilumenetelmiä hyödyntävässä datahankkeessa ratkaiset organisaatiotasi kohtaavan haasteen kestävällä tavalla ja luot uutta ymmärrystä organisaatiostasi. Datalähtöisen muotoilun hanke voi liittyä esimerkiksi organisaation sisäiseen raportointihankkeeseen, digitaalisen ratkaisun tai palvelun suunnitteluun, käyttöönottoon tai testaukseen, asiakasymmärryksen kartuttamiseen, dataratkaisun rakentamiseen, digitaalisen asiakaskokemuksen johtamiseen, tai datalähtöiseen rekrytointiin. 

Suuntaa kohti strategista tavoitetta 

Datalähtöiseen palvelumuotoiluun liittyvä tarpeesi voi olla selkeä tai vielä matkan aikana muuttuva, yksittäiseen osa-alueeseen liittyvä projekti, tai kokonaisvaltaisen prosessin kehityshanke. Joka tapauksessa, olemme organisaatiosi tukena jokaisella askeleella kohti strategista tavoitetta, tai sen määrittämistä.  

Datalla johdettu muotoilu auttaa niin ongelman rajaamisessa, digitaalisen ratkaisun suunnittelussa ja testauksessa, asiakasymmärryksen muodostamisessa, kuin toimintakulttuurin kehittämisessä. 

Sitouta asiakkaat ja loppukäyttäjät 

Voit tarjota merkittävää lisäarvoa asiakkaillesi digitaalisen palvelusi keräämän datan avulla. Esimerkiksi usea vähittäiskauppa tarjoaa ostamistietoihin perustuvaa tietoa applikaatioissaan kuluttajan hiilijalanjäljestä, tai ruoan ravintoarvoista. Kuluttaja voi näin kehittää ostokäyttäytymistään omien tavoitteiden mukaisesti, ja siten hyödyntää luovuttamansa datan. 

Datan palauttaminen voi näin toimia keinona kehittää liiketoimintamallia ja sitouttaa asiakkaita tai loppukäyttäjiä. Huomioimme datajohdetun palvelumuotoilun hankkeissamme tiedon palauttamisen mahdollisuudet varmistaaksemme palvelusi parhaan liiketoimintahyödyn.   

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Juuso Viljanen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions