Skip to main content
To the homepage of Knowit

DATA & AI

DataOps

Lainaamalla ohjelmistokehityksen parhaita käytäntöjä, voit kehittää organisaatiosi data- ja analytiikkatekemistä laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi. DataOps-konsultointi on paikallaan, kun tunnistat datan ja analytiikan kehityksessä haasteita esimerkiksi hajanaisina prosesseina, eriävinä käytänteinä tai ymmärryksen puutteina. Universaali ja systemaattinen prosessiajattelu on DataOpsin ydin.

Laatu

DataOpsin hyödyntäminen varmistaa, että datan ympärillä tapahtuva kehitystyö on tarkkaa, kattavaa ja johdonmukaista.

Tehokkuus

Kun automatisoit ja virtaviivaistat prosesseja, organisaatiosi tehokkuus lisääntyy, kustannukset vähenevät ja suorituskyky paranee.

Näkemyksellisyys

Datatekemisen kehittämisen pohjalta voit tehdä laadukkaampia päätöksiä, kasvattaa tuloja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Kehitä laadukkaita ja tehokkaita dataratkaisuja 

DataOps on joukko käytäntöjä ja prosesseja, joiden tavoitteena on parantaa datatoimintojen laatua, nopeutta ja tehokkuutta. Se on menetelmä tiedon toimituksen virtaviivaistamiseen, jonka avulla voit parantaa viestintää, integraatiota ja tietovirtojen automatisointia organisaatiosi sisällä, ja näin tuottaa arvoa nopeammin. 

Hyödynnämme DataOpsin periaatteita systemaattisesti läpi organisaatiomme. Autamme luomaan organisaatiollesi systemaattisen tavan hyödyntää DataOpsin käytänteitä ja yhdistämme sisäisen viestinnän käytänteet mittaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen DataOps-konsultoinnin avulla. Varmistamme yhteiskehittämisen ja parhaiden toimintatapojen konkretisoitumisen käytännön tekemiseksi kouluttamalla ja valmentamalla. 

 

Huomioi osaajat, prosessit ja teknologiat 

DataOpsin tavoite on luoda datasta liiketoiminta-arvoa ja tehdä datan kanssa työskentelystä mielekkäämpää. DataOps perustuu ohjelmistokehityksestä tuttuun joustavaan ja iteratiiviseen tekemisen tapaan, sekä sen tiimi- ja automaatiokäytäntöihin. Hukkaa poistetaan systematisoimalla toimintaa, ja resurssien tuhlaus minimoidaan prosesseja optimoimalla. Näin tavoitetaan mahdollisimman tehokas datatekeminen ja datan tuoma arvontuotto. 

 

Yhteistyöllä hyötyihin 

Datan kehitys DataOps-käytänteiden mukaisesti auttaa sinua tavoittamaan monia hyötyjä. Yhteisen kehittämisen näkyvinä tuloksina on esimerkiksi parempi datan laatu, automatisoidun ja virtaviivaistetun tiedonhallinnan tuoma lisääntynyt tehokkuus, kattavampi ymmärrys liiketoiminnasta datan pohjalta, tietosuoja-, tietoturva- ja sääntelyvaatimusten mukaisuus, vähentyneet kustannukset, lisääntyneet tulot sekä parempi skaalautuvuus ja suorituskyky.

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Juuso Viljanen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions

Data-alustatPilvipalvelut