Skip to main content
To the homepage of Knowit

Snowflake

Snowflake-kumppanina emme ainoastaan kehitä ja ylläpidä tietovarastoasi, vaan mahdollistamme oikeat olosuhteet datan analysointiin ja oivallusten tekemiseen

Ainutlaatuinen Snowflake 

Snowflaken yhtenäinen alusta poistaa tietosiilot ja yksinkertaistaa arkkitehtuuria, jotta saat enemmän arvoa datastasi. Snowflaken ainutlaatuinen arkkitehtuuri on suunniteltu joustavuutta ja skaalautuvuutta priorisoiden ja se tukee monen klusterin arkkitehtuuria (Multi-cluster) tarjoten tehokkaan suorituskyvyn.  

Snowflake mahdollistaa resurssien skaalaamisen dynaamisesti tarpeen mukaan ja samanaikaisuuden hallinnan. Se on suunniteltu tukemaan itsenäistä hallinnointia, suorittaen monet ylläpitotehtävät automaattisesti (Near-zero management). Lisäksi Snowflake mahdollistaa reaaliaikaisen datan jakamisen organisaatioiden välillä ilman datan fyysistä kopiointia tai siirtoa. 

Strateginen Snowflake-kumppanisi 

Kumppanina meillä on data-arkkitehtuurin ja datakehityksen edistyneen tason sertifioinnit (Advanced Data Architecture & Data Engineering) sekä tunnustettu edistynyt erikoistuminen DataOps-käytäntöihin. Vahva kumppanuutemme tarjoaa asiakkaillemme aina viimeisimmän teknologian hyödyntämisen ja osaavan tuen.  

Näissä voimme auttaa 

  • DataOps-konsultointi 
  • Tietovarastointi ja tietomallinnus (data warehousing & data modelling) 
  • Tiedonhallinta (Data Governance) 
  • Suorituskyvyn ja kustannusten optimointi 
  • Tiedon jakaminen (Data sharing) 
  • Tekoäly ja koneoppiminen (AI & ML)  
  • Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus (Security and compliance )  

Valikoituja asiakkaitamme

Slide 1 of 4

Myös näissä voimme olla avuksi

DataOpsData-alustatData Governance

Juuso Viljanen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions

Myös näissä voimme olla avuksi