Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

FINNPARK

Knowitin avulla Finnpark visualisoi vaikuttavan tietovaraston

KIINTEISTÖALA

Finnpark on Knowitin pitkäaikaisia asiakkaita. Viimeisimpänä yhteisenä projektina kehitettiin Finnparkin oma tietovarasto, jonka taustalla on useista lähteistä kerätyn datan integraatio. Datasta on tehty myös Tableau-visualisointeja.

Finnpark tuottaa monenlaisia pysäköintiin liittyviä palveluita. Suomalainen yritys operoi omia parkkipaikkojaan, mutta tuottaa myös muille pysäköintipaikkojen omistajille palveluita laitetoimituksista kokonaisvaltaiseen pysäköinnin hallintaan. Kaiken taustalla on data, joka pitää saada keskitetyksi kaikista järjestelmistä vertailukelpoiseksi samaan paikkaan.

Finnparkilla Datalakeksi nimetty tietovarasto sai alkunsa yrityksen omasta halusta kehittää niin palveluaan kuin liiketoimintaansakin. Tietovarasto tehtiin “viimeisen päälle”, ja sitä tarjotaankin nyt myös pysäköintialan muille yrityksille. Finnpark onkin laajentanut liiketoimintaansa rohkeasti sovelluspuolelle niin kehittämänsä Moovy-pysäköintialustan kuin tietovaraston avulla. Finnparkin Datalakea hyödyntävät omassa toiminnassaan mm. Finavia, Tripla ja Ratina sekä kaupunkien pysäköintipalveluiden tarjoajia kuten Jyväs-Parkki. Näiden parkkioperaattoreiden yhteisenä tavoitteena on kehittää tarjoamiaan palveluita tai parantaa kokonaiskuvaa pysäköinnin avainluvuista.

Vaikka Finnparkin tietovarasto nimettiin Datalakeksi isolla D:llä jo projektin alkuvaiheessa, sen taustalla on itse asiassa Snowflake-tietokantaratkaisu. Finnparkilla ei ollut entuudestaan yhtenäistä tietovarastoratkaisua, joten teknisen arkkitehtuurin miettiminen jäi Knowitin tehtäväksi. Järjestelmä oli Finnparkille iso investointi, mutta se pyrittiin kuitenkin tekemään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tietokannan skaalautuvuus oli tärkeä vaatimus. Visuaalisen analytiikan ratkaisuna on Tableau.

Suurimpana haasteena oli odotetusti eri paikoista koottavien lähdedatojen integrointi. Taustalla on monia erilaisia, eri ikäisiä järjestelmiä, joissa data on hyvin erilaisin tavoin saatavilla. Lisäksi data on ollut paikallisissa konesaleissa eri puolella. Tietovaraston toimimiseksi data pitää saada lähdejärjestelmistä jatkuvasti. Ratkaisussa on käytetty Amazon Web Service (AWS) palveluita, kuten S3, Lambda ja SNS, sekä monitorointiin ja hälytyksiin CloudWatchia. Nämä palvelut, kuten tietovarastona toimiva Snowflake, toimivat serverless-mallissa, jossa pilvipalvelutarjoaja AWS huolehtii palvelujen saatavuudesta ja riittävästä kapasiteetista. Näistä palveluista maksetaan pelkästään käytön mukaan, mikä on myös varsin kustannustehokasta.

"Mukana oli muun muassa hyvinkin haastava, saksankielinen kantarakenne. Data oli hyvin eri muotoista, eri tietokannoissa sekä useamman erilaisen API-rajapinnan takana", Knowit Solutions Oy:n Lead Analytics Engineer Markus Ylikojola kuvailee.

Finnparkin Data and Systems Manager Janne Mäenpää luotti, että Knowit selviää teknisistä haasteista.

"Enemmän jännitin, kuinka käytettävä Datalakesta tulee loppukäyttäjälle. Näkymiä ja sisältöä on kehuttu, myös ratkaisua paljon käyttävien omien työntekijöiden toimesta", Janne Mäenpää kertoo.

Tietovarasto ja sen lähdejärjestelmät sekä käyttöönotto ja integroinnit muille parkkioperaattoreille ovat Knowitin tekemiä. Järjestelmää alettiin rakentamaan syksyllä 2019 ja se on ollut käytössä keväästä 2020 asti. Laajentaminen ja kehitystyö jatkuu.

Knowit on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämänkin tietovaraston kehityksessä on huomioitu ympäristönäkökulmat. Konesalikapasiteettia käytetään vain juuri sen verran kuin tarvitaan, mikä säästää datan prosessoinnin kustannuksia eli sekä rahaa että luonnonvaroja. Pilvipalveluiden avulla kapasiteettia voidaan käyttää juuri sen verran kuin tarvitaan, ja voidaan hyödyntää resursseja, jotka ovat toisena kellonaikana käytössä muualla.

Pitkä yhteistyö ja aito kumppanuus siivittivät projektin onnistumista

Datan visualisointeja on tehty yhdessä jo kahdeksan vuoden ajan. Yhteinen Datalake-projekti aloitettiin pari vuotta sitten ja silloin päätettiin rakentaa kunnollinen pohja dataratkaisulle.

Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu tehtiin tiiviillä muutaman hengen tiimillä. Knowitilta mukaan otettiin ennen kaikkea pilvipalveluiden ja järjestelmäintegraatioiden osaajia. Tekemistä on jaksotettu niin että välillä Knowitilta on ollut enemmän resursseja kiinni Finnparkin asiakkuudessa.

"Projekti pyrittiin tekemään mahdollisimman ketterästi. Pilvipohjaisiin palveluihin ei tarvinnut ostaa lisenssejä, joten kokeilua voitiin lähteä tekemään asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä matalalla kynnyksellä", Markus Ylikojola kertoo.

Finnparkilta mukana ovat olleet pääsääntöisesti Janne Mäenpää sekä operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi. Näkymiä ja raportteja on luotu yhteistyössä kaikkien Finnparkin tiimien kanssa. Finnparkilla oltiin tyytyväisiä, että Solutiven ajoilta olleet tutut yhteyshenkilöt pysyivät tiimissä. Vaikka Knowit tekee toteuttavan työn, osallistumista on tarvittu myös Finnparkilta.

"Olen itse halunnut kehittyä työssäni tähän suuntaan. Datalaken kehittäminen on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. On mukavaa, että Knowitilla on nimetyt avainhenkilöt, eikä aina tarvitse aloittaa uudestaan nollasta. Knowitille on myös päässyt kertymään osaamista pysäköintialasta", Janne Mäenpää kertoo.

Pitkä yhteistyö ja aito kumppanuus olivat keskeisiä tekijöitä projektin onnistumisessa. Niin teknisen osaamisen kuin henkilökemioidenkin pitää olla kunnossa. Projekti on ollut erityisen mieluinen ja motivoiva myös Knowitille.

"On ollut ilo tehdä töitä tämän parissa. Uuden liiketoiminnan luominen on aina mielenkiintoista. Kun kaikilla on motivaatiota ja kiinnostusta aiheen tiimoilta, tulee hyvää jälkeä. Näen innostuksen aiheeseen tärkeänä tekijänä. Kun tulee hyvin juttuun asiakkaan kanssa ja pääsee käyttämään timanttista teknologiaa, tällaista tekisi vaikka harrastuksena", Markus Ylikojola kiittelee.

Pysäköinti on yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeää

Vaikkei asiaa ehkä heti tule ajatelleeksi, Moovy-pysäköintisovelluksella on merkitystä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Liikkuvien autoilijoiden pysäköinti on helppoa ja vaivatonta, ja lisäksi Moovy-sovelluksen tuottaman datan avulla pystytään jo rakennettua infrastruktuuria hyödyntämään tehokkaammin.

Pysäköintidata kertoo muutakin tärkeää yhteiskunnasta. Finnpark on muodostanut oman Parkki-indeksi-luvun, joka mittaa kaikki Tampereen pysäköinnit ja sen myötä mahdollistaa ihmisten käyttäytymisen arvioinnin. Normaalin mittarina on tammikuu 2019, johon verrattuna koronapandemian puhkeamisen vaikutus ihmisten kulkemiseen näkyi hyvin selvästi.

Finnparkin omalle toiminnalle Datalakella ja sen hyödyntämisellä on suuri merkitys. Tietovarasto säästää työtunteja ja on tuonut myös markkinointietua, sillä dataratkaisu on tehnyt vaikutuksen pysäköintioperaattoreihin.

Nyt kun pohja on kunnossa ja data hyvällä mallilla, tietovarastoa jalostetaan datalla johtamisen työkaluksi. Jo nyt pysäköinnin kokonaiskuva-näkymä antaa muutamalla klikkauksella hyvän kokonaiskuvan omasta toiminnasta.

"Investointi on rahallisesti suuri ja sen takaisinmaksuaika pitkä. Emme odota saavamme kehittämiseen käytettyä rahaa takaisin asiakkailtamme, tärkeämpiä ovat siitä saatavat muut hyödyt", Janne Mäenpää sanoo.


Erkki Ruskio

Client Executive

Knowit Solutions