Skip to main content
To the homepage of Knowit

DATA & AI

Organisaation datan hallintamalli (Data Governance)

Kehittynyt datan hallintamalli on dataohjautuvan organisaation elinehto. Olemme kokenut kumppanisi datan hallinnan tarpeisiin datanhallintastrategiasta prosesseihin ja kehittämiseen.

Dataohjautuva organisaatio

Datan hallinnan mallein hallittu, luokiteltu ja laadukas data tekevät organisaatiostasi aidosti dataohjautuvan.

Riskien minimointi

Datan hallinnan mallin avulla voit olla varma, että noudatat alan lainsäädäntöä ja minimoit tietosuojariskit.

Operatiivinen tehokkuus

Hyvin suunniteltu datan hallinnan malli tehostaa datan käsittelyä ja hallintaa sekä optimoi resurssien käyttöä.

Yhdistä data liiketoimintastrategiaasi 

Datan hallinta on liima liiketoimintastrategiasi ja teknisen datanhallinnan välillä. Ilman riittävää hallintamallia datan keruun, tallennuksen ja analysoinnin prosesseja ei ole määritelty, eikä dataa tällöin pystytä hyödyntämään tehokkaasti. Datan käsittelyyn liittyy myös tarkkoja tietosuojamääräyksiä sekä vaatimuksia, joiden noudattamisessa datan hallinta on avain. 

Ihmisten, datan ja käytäntöjen liitto 

Datan hallintamalli on tiedonhallinnan keskeisin elementti. Se on kattava suunnitelma, jonka pohjalta tiedät, miten organisaatiosi dataa tulee käsitellä. Näkemyksemme datan hallintamallista sisältää kolme rajattua kokonaisuutta: ihmiset, data ja toimintakäytännöt (direktiivit). Kolminaisuus kiteyttää kaikki tarvittavat näkökulmat: ihmisten roolit ja vastuut, ohjeet lainsäädännön ja sääntelyn noudattamiseen sekä itse datan ominaisuudet ja sen ohjeet käsittelyyn.  

Asiakaslähtöinen asiantuntija kumppaninasi 

Kaikki yllä mainitut ovat tekijöitä laadukkaan, saavutettavan, käytettävän ja tietoturvallisen datan tavoittamiseksi, joka on dataohjautuvan organisaation elinehto. Näiden kokonaisuuksien ympärille voimme luoda tiedonhallintastrategian sekä suunnitelman siitä, miten organisaatiossasi tulee kerätä, säilyttää, käsitellä ja suojata dataa.  

Toteutamme tiedonhallinnan palveluita aina asiakas edellä, kustomoiden ratkaisutavat juuri organisaatiosi tarpeisiin. Autamme tietoturvan parantamisessa sekä olemassaolevien prosessien ja järjestelmien kehittämisessä ja haltuunotossa. Lisäksi voimme kouluttaa osaajiasi ja tukea tiedonhallinnan jatkuvaa kehitystä, jotta tiedonhallintastrategia pysyy tehokkaana ja ajan tasalla.  

Myös näissä voimme olla avuksi

Data-alustatLiiketoiminta-analytiikka

Juuso Viljanen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions