Virtaviivaista datatoimintosi, vähennä kustannuksia ja paranna tehokkuutta

Data-alusta (analytiikka-alusta, tietoalusta) on keskitetty järjestelmä, jonka avulla organisaatiosi voi tallentaa, hallita, käsitellä ja analysoida suuria määriä eri lähteistä peräisin olevia tietoja turvallisella, skaalautuvalla ja tehokkaalla tavalla. Hyvin suunniteltu ja yhtenäinen data-alusta voi auttaa organisaatiotasi virtaviivaistamaan datatoimintojaan, vähentämään kustannuksia ja parantamaan yleistä tehokkuutta ja kilpailukykyä. Autamme data-alustan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä varmistamme, että käytännöt ja prosessit data-alustan kehityksessä palvelevat liiketoimintasi tarpeita. 

Vanha kirjasto

Tallenna, hallitse ja analysoi tietoa turvallisella, skaalautuvalla ja tehokkaalla tavalla

Datan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen organisaatiossasi saattaa tuntua hankalalta. Data voi olla siiloutunutta, tallennettuna hankalasti käytettävässä muodossa tai piilossa vanhentuneissa järjestelmissä. Kaikki nämä haasteet ovat ratkaistavissa nykyaikaisella data-alustalla. Nykyaikainen data-alusta poistaa datasiilot kokoamalla eri lähteistä peräisin olevat tiedot yhteen keskitettyyn paikkaan helposti käytettävässä muodossa, mikä mahdollistaa paremmat oivallukset integroidun datan avulla. Data- eli tietoalustat auttavat tekemään tietosisällöistä turvallisempia, kehittämään asianmukaista personointia sekä tietojen yhdistelyä ja lisäämään aidosti liiketoiminnan tehokkuutta.

 

Näissä tilanteissa organisaatiosi hyötyy data-alusta-palveluistamme

 

  • Organisaatiosi tallentaa tietoa esimerkiksi tiedostoihin, mutta sitä ei ole kerätty tai tallennettu systemaattisesti yhteen paikkaan 
  • Organisaatiollesi olennainen tieto on hajallaan ja tietopääoman hallinnassa on haasteita 
  • Organisaatiosi käytössä on jo dataratkaisu, mutta se ei ole optimaalinen eikä palvele organisaatiosi toimintaa helposti osana arkea 
  • Olemassa olevaan tietoon ei voida luottaa ja päätöksenteko lukujen pohjalta on haastavaa 
  • Data-alustan tekninen tekeminen, käyttö tai sen ympärillä oleva kehitys kaipaa asiantuntijan tukea 
  • Organisaatiollasi ei ole selkeää näkymää siitä, paljonko eri prosessit ja tietojen tallennus aiheuttavat kustannuksia 
Monta hehkulamppua

Näin voimme auttaa:

Nykytilan kartoitus  

Esiselvityksen avulla kartoitamme organisaatiosi datan ja datatekemisen nykytilan ja ratkaisuvaihtoehdot. Kartoituksen pohjalta toteutamme teknisen konsultaation siitä, minkälainen data-alusta olisi yrityksellenne sopivin. 

Arkkitehtuurin suunnittelu 

Avustamme kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa (teknologia-, data- tai korkeamman tason arkkitehtuuriset valinnat) ja niiden ympäristöjen pystytyksessä. Tiedämme, mitä tarvitsee ottaa huomioon, kun kokonaisuutta toteutetaan niin integroinnin (datan siirtäminen), orkestroinnin (datan latausten järjestäminen), transformoinnin (datan muokkaaminen) kuin datan tallentamisen osalta. 

Tekniset valinnat ja kehitysmalli 

Arkkitehtuurin suunnittelun jälkeen voimme toteuttaa organisaatiotasi parhaiten palvelevat teknologiset valinnat (esimerkiksi Snowflake, Databricks, dbt). Kun alusta on teknisesti valittu ja pystytetty, tulee kehitystyötä sen sisällä ohjata esimerkiksi DataOpsin käytänteiden mukaisesti. Tämä varmistaa alustan kestävän toiminnan nyt ja tulevaisuudessa. Kehitysmallin avulla organisaatiosi ymmärtää alustan parhaat käytännöt ja prosessit, liiketoimintasi kokonaisuuden huomioiden. Kehitysmallin tarkoituksena on varmistaa ratkaisun yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus, helppo integroitavuus sekä skaalautuminen toimintasi suhteen. 

Toimintakulttuurin, datan ja analytiikan yhteistyö 

Data-alusta palvelee lähtökohtaisesti aina analytiikkatarpeita, eikä sen ole tarkoitus toimia operatiivisten järjestelmien tietokantana. Hyödyntäjät voivat olla mitä tahansa, mutta yleensä ne ovat BI-järjestelmiä, applikaatioita tai vaikka operatiivisia järjestelmiä (ns. Reverse ETL). Konsultoimme operatiivisen toiminnan tukena advisor-mallilla varmistaen, että organisaatiosi liiketoiminta-analytiikka kulkee koko dataratkaisun ylitse ja organisaatiosi sisäinen ymmärrys datan ja analytiikan välillä on yhtenäistä. Näin data-alusta ei jää pelkän IT-asiantuntijan arkistoon, vaan täyttää aidosti koko liiketoimintasi tarpeet.  

Ota yhteyttä
Juuso Viljanen
Head of Offering, Principal Consultant
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun