Saavuta muutosmatkasi tavoitteet

Ketterän kehittämisen toimintamalli auttaa organisaatiota keskittymään toiminnan oleellisiin asioihin ja kehittämään toimintaa jatkuvasti. Näin ketterä kehitysmalli auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti toiminnan ulkoisiin muutoksiin ja muuttuviin vaatimuksiin. Ketterään toimintamalliin siirtyminen ei ole projekti, vaan kolmeen osa-alueeseen keskittyvä muutosmatka: prosessit, rakenteet ja kulttuuri. Autamme organisaatiotasi huomioimaan nämä osa-alueet asiantuntevalla toiminnan ketteröittämisen otteella. Keinovalikoimamme sisältää muutosohjelmat, koulutukset, valmennukset ja pelikirjat. 

Ketteröittäminen eli Agile transformaatio

Määritämme organisaatiollesi selkeän ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman ketterien menetelmien käyttöönottamiseksi kaikissa toiminnoissasi. Nykytilan arvioinnin pohjalta tunnistamme organisaation lähtökohdan kehitykselle ja luomme suunnitelman ketterän muutoksen matkalle. Työskentelemme tiimiesi kanssa tunnistaaksemme tarpeisiisi parhaiten soveltuvat työkalut ja teknologiat, kuten työkalut kehitysjonojen (backlog) hallintaan tai testauksen automatisointiin ja autamme sinua integroimaan ne työnkulkuusi.  

Tarjoamme asiantuntijaopastusta ketterän kehittämisen käytäntöjen, kuten sprinttien suunnittelun ja backlogin hallinnan ja jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi, jotta tiimisi voivat toimittaa laadukkaampia tuotteita nopeammin. Lisäksi valmennamme tiimejänne ketterän ajattelutavan ja ketteryyden arvojen sisäistämiseksi sekä edistämme jatkuvan oppimisen, kokeilun ja palautteen kulttuuria.  

Agile coaching

Kun organisaatiosi ketterän toimintatavan mallit ja käytännöt on saatu sovittua, Agile Coachimme valmentaa organisaatiotasi sisäistämään ketteryyden tavoitteet ja arvot sekä hyödyntämään ketterää toimintatapaa muutoksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokeneet valmentajamme kehittävät Agile-toimintamalleja, -käytäntöjä ja -työkaluja tiimiesi kanssa sekä kouluttavat ja sparraavat henkilöstöäsi sen ketterän kyvykkyyden parantamiseksi. 

Valmentaja auttaa tiimiäsi tunnistamaan oman toimintansa pullonkauloja ja parannuskohteita, parantamaan tuotostensa laatua sekä esimerkiksi kehittämään sekä tiimin sisäistä että ulkoista viestintää niin, että tiimit voivat työskennellä tehokkaasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennuksen avulla tiimit kehittyvät tuottavammiksi, tehokkaammiksi sekä parempaa liiketoiminta-arvoa tuottaviksi.  

Miksi Knowit?

Tarjoamamme Agile-coachaus sopii koko organisaation, tiimien kuin yksilöidenkin toiminnan kehittämiseen. Meillä on pitkä kokemus organisaatioiden ohjelmistokehittämisen, laadun ja laadunvarmistuksen osaamisen kehittäjänä ja siksi olemme varmasti oikea kumppani valmentamaan organisaatiotanne ketteryyden matkalla.

Opas: Ketterä kehittäminen julkishallinnossa

Ketterä kehittäminen on noussut lyhyessä ajassa myös julkishallinnon organisaatioissa yhdeksi tärkeimmistä kehitysalueista.

Mielestämme ketterään toimintamalliin siirtyminen ei ole projekti vaan muutosmatka, jossa kannattaa panostaa kolmeen eri osa-alueeseen: prosessi-, kulttuuri- ja rakennemuutoksiin.

Olemme haastatelleet kolmea julkishallinnon organisaatiota, ja keränneet heidän kokemuksia ja oppeja ketterästä kehittämisestä yksiin kansiin.

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun