Ymmärrä nykytila ja kehitä toimintaasi 

Tilannearvion avulla muodostat kuvan organisaatiosi nykytilasta ja sen kehittymisen tavoitteesta, kehityssuunnitelma määrittelee toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Voimme rakentaa tilannearvion ja kehityssuunnitelman joko suuremmalle kokonaisuudelle, kuten yrityksesi ohjelmistokehitykseen kokonaisuutena, tai tarkemmin yksittäiseen prosessiin tai kyvykkyyteen, kuten esimerkiksi testiautomaation toteuttamiseen liittyen. 

Suurennuslasi

Tilannearvioinnin palvelut 

Teemme tilannearvioita muun muassa organisaatiosi testauksen, ohjelmistokehityksen, palveluhallinnan, ketteryyden ja DevOpsin tilanteesta. Tilannearviomme johtavat aina parannusehdotuksiin, joita voit käyttää toimintasi parantamiseen. Arviointimme pohjautuvat luotettaviin arviointimalleihin ja arvioijiemme runsaaseen kokemukseen arvioitavasta asiasta.

 

Arvioinnin avulla saat 

 

  • Kattavan analyysin organisaatiosi nykyisestä tavasta toimia ja organisaatiosi kyvykkyydestä 
  • Ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen toimintasi tehokkuuteen ja laatuun
  • Vinkit kehitystoimenpiteiden kohdentamiseksi oikeaan paikkaan oikeassa järjestyksessä 
  • Kattavan, toimialan parhaisiin käytäntöihin perustuvan kehityssuunnitelman 
koodia tietokoneen näytöllä

Ketterän ohjelmistokehityksen tilannearvio

Ketterän ohjelmistokehityksen tilannearviossa tutustumme ohjelmistokehitystiimiesi työhön, käytäntöihin ja työkaluihin työpajoja ja haastatteluja hyödyntäen. Arvion kohteena voi olla yksi tai useampi tiimi. Tavoitteena on kartoittaa tiimiesi toimintaa yleisesti sekä muodostaa käsitys olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja kehittämisen kohteista. Arvion perusteella laaditussa kehityssuunnitelmassa erottelemme yksittäisen tiimin kehittämiseen kohdistuvat parannusehdotukset ja koko ohjelmistokehityksen yhteistoimintaa parantavat kehitysideat. 

Luokkahuone

Testauksen ja laadunvarmistuksen tilannearviot

Testauksen ja laadunvarmistuksen tilannearvion kohteena ovat ohjelmistokehityksen eri tasoilla suoritettava testaus ja laadunvarmistuksen käytännöt. Näiden lisäksi arvioimme organisaatiosi laatukultturia, tehokkaan toiminnan teknisiä mahdollistajia, kuten testiautomaatiota ja testausympäristöjä, sekä laadunvarmistuksen jatkuvan parantamisen käytäntöjä. Arvion tulokset voimme kohdentaa kehityssuunnitelmana joko koko organisaation laadunvarmistuksen kehittämiseen yleisesti tai yksittäisen projektin tai tuotekehitystiimin toiminnan kehittämiseen. 

Testauksen tilannearvioita teemme Knowitin omilla malleilla ja TMMi-mallilla, tarpeen mukaan myös TPI Next -mallilla. Koulutamme myös TMMi Professional ja TMMi Assessor -kursseja, eli jos testausprosessien kehittäminen TMMi:n avulla kiinnostaa, tutustu TMMi-kurssien tarjontaamme kurssit ja tapahtumat -sivullamme. 

Robotin käsi

Testiautomaation tilannearvio

Testiautomaation tilannearviossa arvioidaan automaation toteuttamiseen liittyvien prosessien, roolien ja käytäntöjen lisäksi automaation tavoitteellisuutta, teknistä toteutusta ja testien laadunvarmistusta sekä organisaation kyvykkyyttä mitata testiautomaation hyötyjä ja kannattavuutta. Tilannearvioon voidaan yhdistää testiautomaation syvällisempi tekninen analyysi, jolloin arvioinnin kohteena oleva kehitystiimi saa toimintaan liittyvien kehitysideoiden lisäksi konkreettisia teknisiä vinkkejä ja kehitysehdotuksia testiautomaatiokoodinsa parantamiseksi.

tabletti ja muistivihko

Data- ja analytiikkaympäristön tilannearvio 

Data- ja analytiikkaympäristön tilannearvio kirkastaa dataa tuottavien ja hyödyntävien tahojen käyttötarkoitusta. Tämä tarkoittaa etenkin palvelukokonaisuuksien käyttöä ja eri käyttäjäryhmien (hyödyntäjien ja tuottajien) suhdetta näihin kokonaisuuksiin. Tilannearvio selvittää myös mitkä ovat mahdollisten kehityskohteiden tavoitteet. 

Data- ja analytiikkaympäristön tilannearvio vastaa etenkin kysymyksiin: 

  • Mitä dataa hyödyntäviä ja tuottavia toimintoja on olemassa 
  • Mitkä ovat toimintojen kehitysnäkymät 
  • Miten tietoa siirretään eri kokonaisuuksien vaiheissa 
  • Miten eri toimintoja kehitetään datan ja analytiikan näkökulmasta 
  • Mitä mahdollisuuksia tiedon integroimiseen, tallentamiseen ja muokkaamiseen on nykyisessä ympäristössä 
Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun