Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Liiketoimintamuotoilu

Nopeasti muuttuvat markkinat ja kehittyvä teknologia tekevät innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämisestä ja perinteisten liiketoimintamallien uudelleen ajattelemisesta entistä tärkeämpää.

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjätarpeiden ymmärrys ratkaisujen pohjalla

Tehokkuus ja kannattavuus

Innovatiiviset tavat tehostaa prosesseja ja kehittää palveluita ja tuotteita

Kilpailukyky

Erottuvia ja asiakaslähtöisiä kokemuksia ja pitkän aikavälin kestävyyttä ja vakautta

Liiketoimintamuotoilu on strateginen lähestymistapa, joka vastaa liiketoiminnan haasteisiin käyttäjäkeskeisten ratkaisujen ja ketterien menetelmien avulla. Liiketoimintamuotoilun avulla tehostetaan toimintatapoja sekä innovoidaan uutta. Liiketoimintamuotoilu tarjoaa mahdollisuuden pohtia luovasti, asiakaslähtöisesti ja monialaisesti liiketoimintamalleja, palveluita, toimintatapoja ja toiminnan kehittämistä.

Innovaatiot, selkeämmät prosessit, tehokkaat toimintamallit, parempi käyttäjäkokemus 

Sovellamme uusien liiketoimintamallien innovointiin, kehittämiseen ja validointiin muotoiluajattelusta tuttuja viitekehyksiä, visualisointimalleja sekä asiakaslähtöisiä suunnittelumenetelmiä ja työkaluja. Hyödynnämme liiketoimintamuotoilua ja asiakasymmärrystä esimerkiksi strategiasuunnittelussa, kaupallisten konseptien ja uusien palveluiden kehittämisessä sekä työntekijäkokemuksen, toimintakulttuurin, tietojärjestelmien prosessien, kumppanuuksien ja tietojohtamisen haasteiden ratkaisemisessa.  Lähestymistapamme mahdollistaa myös uusien ideoiden toimivuuden ja kaupallisen kannattavuuden testaamisen ketterästi.

 

Monialainen ja osallistava lähestymistapa huomioi eri liiketoimintayksiköiden tarpeet

Kokonaisvaltainen näkemys vision, prosessien, toiminnan, palveluiden, teknologioiden ja käyttäjätarpeiden linkittymisestä toisiinsa auttaa ratkaisemaan haasteita, tunnistamaan kasvupaikkoja, tehostamaan nykyistä ja kehittämään uutta liiketoimintaa. Liiketoimintamuotoilu on monialaista ja osallistavaa sekä huomioi eri liiketoimintayksiköiden tarpeet siilojen yli.

 

 

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

Asiakas- ja käyttäjäymmärrysEnnakointiInnovaatiotDatastrategia ja dataohjautuva liiketoiminta