Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Datastrategia ja dataohjautuva liiketoiminta

Data ja analytiikka ovat organisaatiolle elintärkeitä hyödykkeitä. Oikein valjastettuna ne toimivat mahdollistajina esimerkiksi tuote- tai palveluinnovaatioissa, asiakasymmärryksen luomisessa sekä riskien hallinnassa.

Tiedon hyödyntäminen

Liiketoiminta- ja asiakasarvoa

Dataohjautuva kulttuuri

Datastrategia määrittää, miten tuet organisaatiosi strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamista datan ja analytiikan avulla. Strategian avulla voit ottaa kantaa esimerkiksi organisaatiossasi tavoiteltuun hyötyyn, hallintaan ja organisoitumiseen, tilannekuvan muodostamiseen, tekoälyn hyödyntämiseen, uusien datapalveluiden kehittämiseen, teknologiavalintoihin sekä dataohjautuvan kulttuurin rakentamiseen.

Datastrategia – suunnitelma datan hyödyntämiseen arjessa

Autamme luomaan vision ja tavoitetilan datan hyödyntämiselle sekä tunnistamaan datan arvon liiketoiminnan kehittämiselle. Datastrategia auttaa ymmärtämään organisaatiosi data- ja analytiikkakokonaisuutta ja sen muutoksia, sekä sitoo ne käytäntöön. Usein osana datastrategiaa on myös organisaation osaaminen, roolit, työtavat ja prosessit, tietosuoja ja tietoturva, keskeisimmät käyttötapausalueet sekä datalähteet ja -varannot. Autamme organisaatiotasi kehittämään terveen datakulttuurin strategisesti dataosaamisen ja datalukutaidon vahvistamisen kautta – ja viemään uudet toimintamallit osaksi arkea ketterällä ja käytännönläheisellä tavalla.

 

Kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa

Datan systemaattinen hyödyntäminen parantaa liiketoimintasi kannattavuutta ja auttaa sinua tukemaan yrityksesi visiota, tavoitteita ja tärkeimpiä tuloksia. Dataan ja analytiikkaan nojaavat oivallukset voivat myös mahdollistaa toiminnan tehostamisen tai kustannusten perustellun vähentämisen. Dataohjautuvan kulttuurin avulla organisaatiosi jokainen työntekijä voi ohjata omaa työtään, ennakoida tulevaa ja reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. 

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

Strategia ja liiketoiminnan transformaatioMuutosjohtamisen tukiDigistrategia ja digitaalinen transformaatio