Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Muutosjohtamisen tuki

Toimintaympäristön muutosten nopean tahdin vuoksi käytännössä kaikki johtaminen on nykyään luonteeltaan muutoksen johtamista.

Muutoksiin mukautuminen

parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Pitkäaikaista menestystä

yrityksen visiota tukevaa kulttuuria ja kyvykkyyksiä kehittämällä

Sitoutumisen ja motivaation vahvistaminen

ja merkityksellisyyden tunteen lisääminen osallistamalla

Niin isot kuin pienetkin muutos- ja kehittämistoimenpiteet vaativat muutosjohtamista onnistuakseen, on kyseessä sitten digitaalinen transformaatio, kasvu- tai portfoliostrategian toteuttaminen, datakulttuurin tai toimitusketjujenhallinnan kehittäminen tai vaikkapa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. 

Muutokset luovat painetta myös kulttuurin ja vastuullisen johtamisen kehittämiseen. Henkilökuntaa osallistava muutosjohtamisen prosessi mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan muutoksen läpiviennin, vähentää epävarmuutta ja vastustusta ja tukee itseohjautuvuutta.

Tukea, toimintamalleja ja valmennusta

Autamme sinua muutoksen suunnittelussa ja läpiviennissä tuomalla muutosprosesseihin ulkopuolista ja objektiivista näkökulmaa. Tuemme päätöksentekoa arvioimalla liiketoiminnan ja organisaation maturiteettia eri näkökulmista. Tunnistamamme vahvuudet ja heikkoudet ja priorisoimme tarvittavat toimenpiteet. Autamme tunnistamaan muutoksen merkittävimmät ajurit tai pullonkaulat.  Suunnittelemme ja toteutamme muutoksen läpiviennin tavalla, joka osallistaa ja sitouttaa henkilökuntaa uusiin toimintatapoihin. Muutosjohtamista voidaan tukea esimerkiksi ryhmä- ja yksilövalmennuksilla, joiden avulla kehitetään tehokkaita työkaluja ja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi ja taitoja yhä parempaan vuorovaikutukseen ja tehokkaiden tiimien muodostamiseen.

 

Sitoutumista, motivaatiota ja visiota tukevaa kulttuuria

Muutoksen tuki mahdollistaa organisaation saumattoman siirtymisen uuteen toimintamalliin. Osallistava toimintatyyli auttaa vähentämään vastustusta ja epävarmuutta henkilöstön kes-kuudessa, parantaa työntekijöiden sitoutumista ja rakentaa yrityskulttuuria.

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

Strategia ja liiketoiminnan transformaatioDigistrategia ja digitaalinen transformaatioDatastrategia ja dataohjautuva liiketoiminta