Skip to main content
To the homepage of Knowit

Strategia ja liiketoiminnan transformaatio

Muutos on väistämätöntä. Asiakkaillemme tämä on mahdollisuus. Menestyksen rakentaminen vaatii yrityksiltä kykyä ja valmiutta navigoida alati muuttuvassa markkinassa ja kilpailussa.

Kestävän kasvun lähteiden tunnistaminen

Tulevaisuuden organisaation rakentaminen

Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden varmistaminen

Muuttuvan toimintaympäristön haasteet

Liiketoiminnan strategisen muutoksen on lähdettävä asiakkaan ja markkinoiden tarpeesta, kehitettävä yrityksen valittuja erottautumistekijöitä ja vahvistettava kannattavuutta.

Oikeiden valintojen tekeminen on kuitenkin haastavampaa kuin koskaan. Yritykset toimivat monimutkaisessa ympäristössä, jossa kestävyysmurros, liiketoiminta, teknologia, data ja johtaminen kietoutuvat saumattomasti toisiinsa.

Uusi kasvu syntyy lopulta vain niiden yritysten toimesta, jotka rakentavat taloudellisesti kannattavaa, planeetan näkökulmasta kestävää liiketoimintaa.

Autamme tekemään faktapohjaisia valintoja, jotka saavat aikaan kestäviä tuloksia

Uudistamme käsitystäsi strategiakonsultoinnista kohtaamalla haasteesi käytännön ratkaisuilla, jossa yhdistyvät kokemuksemme liiketoiminnasta, kestävyysmurroksesta ja digitalisaatiosta.

Autamme asiakaitamme tekemään oikeita faktapohjaisia valintoja, havaitsemaan ja hyödyntämään liiketoimintaympäristön muutoksia, etsimään uusia, innovatiivisia ja taloudellisesti kannattavia liiketoimintamalleja sekä johtamaan muutosta kohti liiketoiminnan arvon kasvattamista ja uutta, kestävää kasvua. 

Olemme mukana viemässä muutoksia arkeen ja varmistamme, että strategiatyön vaikutukset näkyvät liiketoiminnan jokaisella tasolla, kehittäen organisaatiosi omia kyvykkyyksiä muutoksen läpiviemiseksi. 

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Strategia

Kestävän ja vastuullisen menestyksen rakentaminen väistämättömässä muutoksessa vaatii yrityksiltä kykyä ja valmiutta navigoida alati muuttuvassa markkinassa ja kilpailussa. Terävä strategia ja selkeä visio ovat menestyksen kulmakivet, jotka auttavat yritystäsi navigoimaan ja tunnistamaan oikeat tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi ja kestävän muutoksen aikaansaamiseksi.


Kasvumahdollisuudet ja innovaatiot

Yritys selviää ja menestyy epävarmassakin markkinatilanteessa, kunhan vain tietää ja ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu – ja mitä siitä seuraa. Asiakkaiden ja sidosryhmien ymmärtäminen tuo inhimillisen näkökulman strategisiin liiketoimintakysymyksiin yhdistämällä näkemyksen, ennakoinnin, innovaatiot ja liiketoiminnan kehityksen.


Liiketoiminnan transformaatio

Nopeasti muuttuvat markkinat ja kehittyvä teknologia edellyttävät organisaatioilta ennakointi- ja reagointikykyä sekä innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Organisaatio, joka käyttää laadukasta tietoa päätöksenteossa ja jonka kulttuuri tukee jatkuvaa oppimista ja kehittämistä, pystyy hyödyntämään muutosten tuomat mahdollisuudet nopeasti.


Maria Åberg

CEO