Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Ennakointi

Jatkuvassa muutoksessa voittaa se, joka sopeutuu nopeimmin. Ennakoinnilla voidaan varautua yrityksen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ennakointityö rakentuu asiakasymmärryksen, liiketoimintaympäristön tuntemuksen, trendien ja hiljaisten signaalien sekä skenaariotyöskentelyn menetelmille.

Muutosajurit on huomioitu ja tunnistettu ennalta

Tehokkuus syntyy kun muutokseen ollaan valmiita ja sitä ollaan mukana luomassa.

Vahva pohja strategiatyölle ja innovaatioille

Varautuminen toimintakentän muutokseen rakentamalla kyvykkyydet ja suunnitelmat reagoida nopeasti.

Mahdollisuus tarkastella kriittisesti nykytilaa

Mitä tarpeita tulee kehittää nyt, jotta liiketoiminta on tuloksellista tulevaisuudessa.

Ennakoinnissa kyse ei ole ennustamisesta, vaan uskottavien tulevaisuuksien suunnittelusta osallistaen asiakkaita ja asiantuntijoita siinä, millaiset skenaariot voivat yritystoimintaa tulevaisuudessa koskettaa.

Ennakointi tukee yrityksen strategian muodostamista ja auttaa tekemään tiekartan ominaisuuksille, joita tulevaisuuden liiketoiminnassa vaaditaan.

Ennakointi vaatii 360-näkökentän

Muodostamme ennakoinnin lähtökohdat esimerkiksi Pestel-mallin tai Porterin viiden kohdan analyysin kautta. Ymmärrämme mitä muutostekijöitä eri toimialat saattavat kohdata ja autamme luomaan suunnitelmat sille, kuinka liiketoiminta luotsataan menestyksekkäästi kohti uskottaviksi koettuja tulevaisuuksia. Autamme hahmottamaan millaista tuoteportfoliota yritystoiminta vaatii, millaisia kyvykkyyksiä työntekijöillä tulee olla, vaatiiko liiketoimintamalli muutosta. Lopuksi kiteytämme, miten nykytilasta muodostetaan menestyvää tulevaisuuden liiketoimintaa.

 

Inspiraatiosta tulevaisuuden simulointiin

Ennakointia voidaan tehdä kevyestä ideoinnista aina eri skenaarioiden simulaatioihin asti. Voimme inspiroida palvelukehitystä tai mallintaa käyttöpääomaan kohdistuvia muutoksia tulevaisuusskenaarioita vasten. Voimme laskea historiadatasta skenaarioille vaikutusta, kuten erilaisten pullonkaulojen merkitystä myyntivajeena tai tarpeena muuttaa toimitusketjua.

Kuvaamme skenaarioita, joita voidaan hyödyntää liiketoiminnan eri puolilla kehittämisessä. Skenaarioiden pohjalta voidaan muodostaa tarkempia hypoteeseja, jotka auttavat kehittämään palveluita ja tuotteita. Lopputuloksena on käsitys siitä, millaisiin eri tulevaisuuksiin yrityksen on hyvä olla varautunut.

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

LiiketoimintamuotoiluAsiakas- ja käyttäjäymmärrysInnovaatiotStrategia ja liiketoiminnan transformaatio