Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Innovaatiot

Muutoksen nopea tahti ajaa jatkuvaa muutosta myös asiakkaiden tarpeissa ja odotuksissa. Yritykset hakevat toistuvasti uusia tapoja parantaa asiakaskokemusta ja liiketoiminnan tuottavuutta. Liiketoiminnan uudistamisen ja erottautumisen kannalta on tärkeää kehittää kyvykkyyksiä luoda asiakkaille arvoa tuottavien innovaatiota, joko tuotteita tai palveluita.

Kyvykkyydet innovaatioiden löytämiseen

Asiakaslähtöiset innovaatiot

Teknologian mahdollisuudet

Asiakkaan ymmärtäminen ja uusien arvoa tuottavien innovaatioiden luominen ei koskaan ole ollut tärkeämpää ja haastavampaa kuin nyt. Innovaatiot ovat polttoainetta, joiden avulla rakennetaan menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Innovaatiot eivät kuitenkaan synny itsekseen vaan niiden syntymiseen on luotava otolliset olosuhteet, innovoinnin kulttuuri, alustat ja prosessit.

Innovaatiomalli ja innovaatioiden johtaminen rakennetaan neljän kulmakiven päälle: 

Strategia ja kirkas visio ohjaavat päätöksentekoa ja priorisointia. Strategia antaa suunnan innovaatioiden kehittämiselle. Innovaatioille määritetyt mittarit kristallisoivat yhteistä suuntaa ja ohjaavat aikataulutusta.

Rakenteet tuovat läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta päätöksentekoon. Tärkeimpien sidosryhmien sitouttaminen ja määritellyt vastuut ja omistajuus tuovat selkeyttä.

Kyvykkyyksien varmistamisella prosessiin saadaan skaalautuvuutta. Innovaatioiden taustalle tarvitaan moniosaajajoukkoja, jotka käyvät jatkuvaa dialogia läpi organisaation.

Innovaatiokulttuuria kehittämällä mahdollistetaan tiimien autonomia ja avoin ja selkeä viestintä. Organisaation riskin sietokyky paranee ja asiakkaiden sitouttaminen on hepompaa kun päätöksenteko on lähtellä asiakasta.

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

Strategia ja liiketoiminnan transformaatioEnnakointiAsiakas- ja käyttäjäymmärrysLiiketoimintamuotoilu