Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Strategianarratiivi

Toimialasta riippumatta, voittavien yritysten on oltava merkityksellisiä, uskottavia ja rehellisiä viestiessään strategiastaan kaikille sidosryhmille. Yritys, joka pystyy kertomaan selkeän tarkoituksen, vision ja toimintansa luoman arvon ymmärrettävällä, vakuuttavalla ja muistettavalla narratiivilla pystyy myös erottautumaan kilpailjoistaan.

Strategian kitetytys

Arvon kirkastaminen

Strategian implementointi

Selkeä narratiivi innostaa ja ohjaa

Strategianarratiivi tuo selkeyttä, fokusta ja ymmärrystä mihin strategia ja tavoitteet pohjautuvat. Se viestii yrityksen yhteisestä suunnasta ja sisimmästä merkityksestä koko organisaatiolle ja tukee strategian elävöittämisessä ja muutoksen johtamisessa. Selkeyttämällä kasvulogiikan ja strategiset muutospyrkimykset, narratiivi mahdollistaa johdonmukaisen viestinnän kasvutavoitteista sijoittajille, asiakkaille, medialle ja muille sidosryhmille.

 

Narratiivi kuvaa yrityksen matkaa kaikille sidosryhmille

Strategianarratiivi välittää yrityksen luomaa arvoa ja kuvaa yrityksen matkaa kaikille sidosryhmille ymmärrettävällä ja vakuuttavalla tavalla. Yhteinen suunta auttaa organisaatiota ohjaamaan energiaa, resursseja ja investointeja tavoitteiden saavuttamiseen.

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

LiiketoimintastrategiaYrityksen merkitys ja strateginen positiointiPortfoliostrategiaLiiketoimintamuotoiluAsiakas- ja käyttäjäymmärrysEnnakointiBrändistrategia