Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Portfoliostrategia

Portfoliostrategian avulla voi optimoida brändien, tarjooman tai tuotteiden hallinnan eri markkinoiden tai eri kohderyhmien tarpeiden vastaamiseen. Onnistunut portfoliostrategia rakentuu asiakasymmärryksen sekä liiketoimintastrategian ja –tavoitteiden pohjalle.​ Se antaa tulevaisuuden suuntaviivat ja pohjustaa kaupallisia menestysmahdollisuuksia ja portfolion jatkokehitystyötä.

Brändiportfolio

Tarjoomaportfolio

Tuoteportfolio

Portfolion kuluttajalähtöinen johtaminen luo arvoa asiakkaille ja liiketoiminnalle

Voittavan portfoliostrategian rakentaminen liiketoimintastrategian tueksi vaatii asiakasymmärryksen sitomista liiketoimintastrategiaan ja tavoitteisiin. Se rakentuu kartoittamalla nykytilanteen sekä tarvittavat kehitystarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi. Portfoliostrategia vastaa kysymyksiin:

  • Mitä valintoja tehdään kuhunkin markkinaan, kohderyhmään ja/tai myyntikanavaan?
  • Millaisia brändi-, tarjooma-, tai tuoteyhdistelmiä voidaan hyödyntää myynnin ja katteen generoinnissa?
  • Mikä ovat tavoitteet kullekin brändille, tuotekategorialle tai tuotteelle?

 

Tehosta toimintaasi optimoidulla portfoliolla

Portfoliostrategia on työkalu liiketoimintastrategian tehokkaaseen jalkauttamiseen, joka määrittelee konkreettisesti missä pelataan ja miten voitetaan. Menestyvä portfolio vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä kasvua että portfolion tehokkuutta optimoiden. Optimoitu portfolio voi tuoda huomattavia säästöjä esimerkiksi markkinointiin, tuotantoon, materiaaleihin sekä jakelukanaviin liittyvistä kustannuksista. 

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

LiiketoimintastrategiaYrityksen merkitys ja strateginen positiointiStrategianarratiiviLiiketoimintamuotoiluAsiakas- ja käyttäjäymmärrysEnnakointiInnovaatiotBrändistrategia