Testaus ja laadunvarmistus

Testauksella ja laadunvarmistuksella tarkoitamme kaikkia niitä tapoja, joilla voimme vaikuttaa ohjelmiston tai tietojärjestelmän laatuun mahdollisimman aikaisin. Autamme asiakkaitamme optimoimaan heidän testausprosessinsa ja luomaan toimivan laadunvarmistuskulttuurin. Tehokkaalla testauksella ja laadunvarmistuksella voidaan alentaa ohjelmistojen kehityskustannuksia, saada ohjelmistot markkinoille nopeammin sekä ratkaista potentiaaliset ongelmat ajoissa.

Tarjoamamme testauspalvelut ovat joustavia ja räätälöitävissä yksilöllisiin tarpeisiin. Teemme sekä toiminnallista että teknistä testausta. Hallitsemme myös suorituskyky-, tietoturva-, saavutettavuus- ja käytettävyystestauksen.  

Laadun suunnittelu ja hallinta

Varhainen ja kattava laatusuunnittelu mahdollistaa monipuolisen ja kustannustehokkaan laadunvarmistuksen ohjelmiston elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Laatu ja mitattavuus ovat perusedellytyksiä järkeville päätöksille. Päätöksenteon on pohjauduttava organisaation strategisiin liiketoimintatavoitteisiin. Knowitin laatusuunnittelu- ja laadunvarmistuspalvelut auttavat priorisoinnissa ja suunnittelussa sekä helpottavat päätöksentekoa.  

Oikeat työkalut ovat ammattitaidon avain

Mikä olisi hyvä valinta?

Tehokas testaaminen edellyttää oikeanlaisia työkaluja. Työkalun valinnassa on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, kuinka usein ja missä työkalua käytetään, miten työkalua hallinnoidaan, millaista tukea työkalun käyttö vaatii ja mitä sen tulevilta käyttäjiltä edellytetään. Työkalun kapasiteetin on myös oltava riittävä ja työkalun on mukauduttava eri käyttötilanteisiin.

Laajat verkostot

Meillä on kattava kokemus erilaisista työkaluista ja laajan kumppaniverkostomme avulla löydämme varmasti juuri teidän organisaatiollenne sopivat työkalut. Tunnemme niin kaupalliset kuin avoimen lähdekoodin työkalut.

Kun laadunvarmistusprosessia tukeva työkalu on valittu, tarjoamme mielellämme myös työkalun hallinnointiin ja käyttäjätukeen liittyviä palveluita.

Säästä aikaa - automatisoi enemmän

Testausautomaatio tehostaa ohjelmiston kehittämistä mutta ei tee sitä laadun kustannuksella. Testiautomaation avulla voidaan myös helpottaa testiaineiston luontia ja ylläpitoa sekä testausympäristöjen laatimista ja hallintaa.

Testausautomaatioon panostaminen kannattaa, jos sen kehittäjillä on laaja kokemus ja vahvaa osaamista testiautomaatiosta ja heidän käytössään ovat tilanteeseen parhaiten soveltuvat työkalut. 

Kun organisaatiossa harkitaan automatisointia, on tärkeää miettiä, mitä kannattaa automatisoida ja mitä ei. Meillä on runsaasti kokemusta testiautomaation hyödyntämisestä erilaisissa asiakasympäristöissä ja erilaisista testausautomaatiotyökaluista. 

Lopulta tavoitteena kannattaa olla koko kehitysputken automatisointi (Continuous Integration, DevOps, testausympäristöt, testiaineistot, palvelujen virtualisointi), joka mahdollistaa aikaisen palautteen, paremman laadun ja liiketoiminnan menestyksen.  Kysy meiltä lisää, miten!

Pilvipohjaiset testausympäristöt

Automatisoitu testiympäristöjen hallinta mahdollistaa automaatiotestien suorittamisen halutussa kohdeympäristössä. Ympäristö voidaan pystyttää automaattisesti testausta varten ja purkaa testien suorituksen jälkeen. Näin on mahdollista minimoida ympäristönhallinnan ja käytön kustannuksia, sillä käytössä on juuri niin monta testiympäristöä kuin on tarpeen. Ei liikaa, mutta ei myöskään liian vähän!

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun