Digitalisaatio strategia haasteet

Toimintaympäristön muuttuvat haasteet

Digitalisaatio on nykypäivän todellisuutta, mutta oikeiden valintojen tekeminen on haastavaa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Miltä sinun yrityksessäsi näyttää?

Yritysten kyky hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja sekä tehostaa prosesseja tulee olemaan ratkaisevaa niiden tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Tämän lisäksi tarvitaan laajaa ymmärrystä strategian eri osa-alueista. Kestävä liiketoiminta pohjautuu päätöksille, jotka tarkastelevat tilannetta monelta eri kantilta, faktoihin nojautuen. Tänään tekemäsi – tai tekemättä jättämäsi - valinnat ratkaisevat organisaatiosi tulevaisuuden kilpailukyvyn.

Digitalisaatio strategia palvelut

Autamme sinua onnistumaan

Autamme sinua analysoimaan nykytilannetta, havaitsemaan ja hyödyntämään liiketoimintaympäristön muutoksia sekä uusia, erilaisia toimintamalleja ja digitaalisia mahdollisuuksia. Tämä jälkeen strategiavalinnat sekä niiden edellyttämät toimenpiteet ovat konkreettisemmin selvillä.

Käytännönläheisen työskentelyn myötä inspiroimme ja haastamme sinut ja organisaatiosi! Autamme muokkaamaan organisaation sisäisiä ja ulkoisia toimintamalleja. Autamme myös tekemään ne valinnat, jotka saavat aikaan tavoiteltuja muutoksia ja parantavat sinun, työntekijöidesi, asiakkaittesi ja asiakkaittesi asiakkaiden arkea.

Digitalisaatio strategia vahvuudet

Vahvuutemme

Pysymme jatkuvasti ajan tasalla ympäröivästä maailmasta, päivitämme osaamistamme ja ymmärrystämme nykypäivän liikkeenjohdon monimutkaisista haasteista sekä niiden ratkaisuista. Olemme toteuttaneet niin pieniä kuin isoja uudistuksia monilla eri toimialoilla ja yhteistyöverkostomme ulottuvat elinkeinoelämän useille eri alueille sekä akateemiseen tutkimukseen asti.

Osaamisalueemme kattaa laajan kokonaisuuden strategiatyöstä, liiketoimintamalleista, organisaatiosuunnittelusta, teknologian hyödyntämisestä, tietojohtamisesta, projektijohtamisesta, jatkuvan oppimisen malleista sekä johtamisen kehittämisestä muutoksenhallintaan.

Ota yhteyttä
Johanna Heikkilä
Head of Knowit Insight Finland
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun