Skip to main content
To the homepage of Knowit

Brändi ja markkinointi

Brändi kirkastaa ainutlaatuisen markkinaposition, joka varmistaa liiketoimintastrategian toteutumisen. Brändi kertoo, millä tavalla yrityksesi on erilainen kilpailijoihin verrattuna ja millaista ainutlaatuista arvoa se tuottaa asiakkailleen, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Markkinointi toimii asiakaslähtöisen kasvun moottorina ja tekee arvon näkyväksi.

Herätä strategiasi eloon

Brändi kertoo yrityksesi tavoitteista arvon ja hyödyn kautta.

Luo merkitystä ja erottaudu kilpailusta

Kirkasta yrityksesi erottelevat tekijät ja tunnista keinot olla relevantti yrityksesi kaikille sidosryhmille

Varmista kyvykkyytesi johtaa ja kehittää markkinointia 

Täysi tuki markkinoinnin strategista käytännön operatiiviseen tekemiseen

Brändi kiteyttää ja näyttää, millä tavalla yrityksesi on erilainen kilpailijoihin verrattuna ja millaista ainutlaatuista arvoa se tuottaa asiakkailleen, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Markkinointi jalkauttaa brändin kaikille eri sidosryhmille jokaiseen kohtauspisteeseen.

Kirkas suunta ja fokus luovat menestystä

Tulevaisuuden menestystä luodaan epävarmassa markkinatilanteessa. Kilpailu kiristyy ja kansainvälistyy. Samalla regulaatio, vaatimukset ja odotukset yrityksiä kohtaan kasvavat mm. vastuullisuuden ja digitaalisuuden suhteen. Vain selkeä suunta, fokus ja johdonmukaisuus kaikessa tekemisessä luovat edellytykset menestyä. Mitä kirkkaampi markkinoinnin ja brändin strategia, sitä suuremmat ovat menestymisen mahdollisuuden tulevaisuudessa.

Vauhditamme matkaa kohti asetettuja tavoitteita

Tuomalla yhteen liiketoimintalähtöisyyden, ihmiskeskeisen kehittämisen, luovan suunnitteluun ja digitaalisen vahvuutemme luomme brändejä ja kokemuksia, joilla on merkitystä ja vaikutusta. Kirkastamme markkinaposition, joka vastaa liiketoimintastrategian tavoitteisiin. Autamme luomaan inspiroivat markkinoinnin strategiat ja herätämme brändin eloon kiinnostavalla tavalla asiakaskokemuksessa ja kommunikaatiossa sekä tuemme yritystänne muutosmatkalla kohti tulevaisuuden kestävää markkinointia.

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 2

Brändi

Brändin tehtävä on vauhdittaa matkaa kohti yrityksesi visiota. Brändistrategia toteuttaa liiketoimintastrategiaa ja kommunikoi sen innostavalla ja erottuvalla tavalla kaikille eri sidosryhmille. Brändistrategia on kriittinen työkalu kasvun rakentamisessa – se kiteyttää ja näyttää, millä tavalla yrityksesi on erilainen kilpailijoihin verrattuna ja millaista ainutlaatuista arvoa se tuottaa asiakkailleen, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Se näyttää suunnan yrityksen luomalle erottuvalle kokemukselle. Strategia ei toki yksin riitä – autamme viemään strategian markkinaan ja herätämme brändin eloon kiinnostavalla tavalla asiakaskokemuksessa ja kommunikaatiossa.


Markkinointi palveluna

Kun omat markkinointikyvykkyytesi ei riitä tarjoamme aitoa kasvukumppanuutta. Olemme enemmän kuin markkinointitoimisto. Olemme kaupallisen kasvun kumppani, strategiasta käytäntöön.


Markkinoinnin strateginen kehittäminen

Toimimme kokonaisvaltaisena kumppanina yritysten strategisen markkinoinnin kehittämisessä aina strategiasta, organisaation kehittämisestä käytännön tukeen. Markkinoinnin päätehtävänä on tukea liiketoiminnan kasvua. Jotta markkinointi voi luoda kilpailuetua yritykselle, tulee markkinoinnilla olla selkeä keskeinen rooli kasvussa. 


Asiakaskokemus

Liiketoiminnan tavoitteisiin kytkeytyvä, asiakkaalle arvoa tuottava asiakaskokemus luo kasvua, kun tiedät, miten voit johdattaa asiakkaitasi kohti ostopäätöstä ja vahvistaa brändiuskollisuutta sekä suosittelua.


Dataohjattu markkinointi ja teknologiat

Dataohjatulla markkinoinnilla ja teknologioilla saadaan luotua personoituja saumattomia asiakaskokemuksia, tehostettua myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä sekä parannettua mitattavuutta ja ennustettavuutta. Data-ohjattu markkinointiorganisaatio on oikein valjastettuna huomattavasti perinteistä markkinointia tehokkaampi ja vaikuttavampi. Data ja teknologia on kuitenkin vain mahdollistajia. Ilman selkeätä suuntaa, toimintamalleja ja eri funktioiden välille ulottuvua käyttötapauksia data ja teknologian hyödyntäminen jää usein vajaaksi.


Digitaalinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin avulla yritykset voivat tavoittaa laajan yleisön kustannustehokkaasti ja mitata kampanjoidensa tehokkuutta reaaliajassa. Digitaalinen markkinointi kattaa laajan valikoiman toimintoja, kuten hakukoneoptimoinnin (SEO), digitaalisen mainonnan, sosiaalisen median markkinoinnin ja asiakkuusmarkkinoinnin. Työkalut ja kanavat muuttuvat jatkuvasti. Harvoilla organisaatioilla on mahdollisuutta rakentaa sisäisesti maailman luokan digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyksiä. Siksi Knowit tarjoaa tarvittavat digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyden käyttöösi tarpeittesi mukaan strategisestä kehittämisestä aina käytännön kanavaoptimointiin.


Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting