Skip to main content
To the homepage of Knowit

Brändi ja markkinointi

Brändi kiteyttää yrityksesi markkinaposition ja arvolupauksen. Markkinointi toimii asiakaslähtöisen kasvun moottorina.

Herätä liiketoimintastrategia ja ambitio eloon

Liiketoimintalähtöinen brändi konkretoisoi strategiset tavoitteet erottuvalla, asiakasarvon konkretisoimalla tavalla

Luo merkitystä ja erottaudu kilpailusta

Kirkasta yrityksesi erottelevat tekijät ja tunnista keinot olla relevantti yrityksesi kaikille sidosryhmille

Varmista 360-brändikokemus

Koherentti brändin jalkautus markkinointistrategiasta operatiiviseen tekemiseen

Monipuolinen osaamisemme liiketoimintalähtöisestä brändiajattelusta strategiseen markkinointiin ja markkinointiviestinnän johtamiseen varmistaa tehokkaan, arvoa luovan yhteistyön. Kiteytetään yhdessä yrityksesi ainutlaatuinen markkinapositio ja brändin merkitys kaikille sidosryhmille. Luodaan tämän pohjalta kasvutavoitteita tukeva markkinointiviestinnän konsepti, joka kommunikoi brändin arvon kiinnostavalla tavalla. Varmistetaan jatkuvalla markkinointiviestinnällä brändin jalkautuminen eri sidosryhmille merkityksellisiin kohtauspisteisiin.

 

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 2

Brändi

Onko brändistrategiasi kirkas, pitkän aikavälin vision ja liiketoimintastrategian kristallisoiva, aidosti merkityksellinen ja erottava? Brändi on kriittinen työkalu kasvun rakentamisessa – se kiteyttää ja näyttää, millä tavalla yrityksesi on erilainen kilpailijoihin verrattuna ja millaista ainutlaatuista arvoa se tuottaa asiakkailleen, muille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Autamme yritystäsi niin brändistrategian määrittämisessä teille sopivalla mallilla, kuin strategian viemisessä markkinaan herättämällä brändi eloon kiinnostavalla tavalla asiakaskokemuksessa ja markkinointiviestinnässä.


Markkinointi palveluna

Kun omat markkinointikyvykkyytesi ei riitä tarjoamme aitoa kasvukumppanuutta. Olemme enemmän kuin markkinointitoimisto. Olemme kaupallisen kasvun kumppani, strategiasta käytäntöön.


Markkinoinnin strateginen kehittäminen

Toimimme kokonaisvaltaisena kumppanina yritysten strategisen markkinoinnin kehittämisessä aina strategiasta, organisaation kehittämisestä käytännön tukeen. Markkinoinnin päätehtävänä on tukea liiketoiminnan kasvua. Jotta markkinointi voi luoda kilpailuetua yritykselle, tulee markkinoinnilla olla selkeä keskeinen rooli kasvussa. 


Asiakaskokemus

Liiketoiminnan tavoitteisiin kytkeytyvä, asiakkaalle arvoa tuottava asiakaskokemus luo kasvua, kun tiedät, miten voit johdattaa asiakkaitasi kohti ostopäätöstä ja vahvistaa brändiuskollisuutta sekä suosittelua.


Dataohjattu markkinointi ja teknologiat

Dataohjatulla markkinoinnilla ja teknologioilla saadaan luotua personoituja saumattomia asiakaskokemuksia, tehostettua myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä sekä parannettua mitattavuutta ja ennustettavuutta. Data-ohjattu markkinointiorganisaatio on oikein valjastettuna huomattavasti perinteistä markkinointia tehokkaampi ja vaikuttavampi. Data ja teknologia on kuitenkin vain mahdollistajia. Ilman selkeätä suuntaa, toimintamalleja ja eri funktioiden välille ulottuvua käyttötapauksia data ja teknologian hyödyntäminen jää usein vajaaksi.


Digitaalinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin avulla yritykset voivat tavoittaa laajan yleisön kustannustehokkaasti ja mitata kampanjoidensa tehokkuutta reaaliajassa. Digitaalinen markkinointi kattaa laajan valikoiman toimintoja, kuten hakukoneoptimoinnin (SEO), digitaalisen mainonnan, sosiaalisen median markkinoinnin ja asiakkuusmarkkinoinnin. Työkalut ja kanavat muuttuvat jatkuvasti. Harvoilla organisaatioilla on mahdollisuutta rakentaa sisäisesti maailman luokan digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyksiä. Siksi Knowit tarjoaa tarvittavat digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyden käyttöösi tarpeittesi mukaan strategisestä kehittämisestä aina käytännön kanavaoptimointiin.


Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting