Skip to main content
To the homepage of Knowit

BRÄNDI JA MARKKINOINTI

Datan hyödyntäminen markkinoinnissa

Datan tehokas hyödyntäminen vaatii ymmärrystä, ja selkeää suunnitelmaa siitä mihin kaikkeen data voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Ymmärryksen ja tavoitteiden kautta voidaan luoda visio ja strategia siitä mihin organisaatio tulevaisuudessa pyrkii datan osalta.

Luo kasvua tehokkaammalla ja priorisoidulla markkinoinnilla

Ymmärrä kokonaiskuva yhdistämällä dataa eri lähteistä

Todenna markkinoinnin vaikutukset läpi liiketoiminnan

Data-ohjatun markkinoinnin periaatteena on perustaa kaikki päätökset ja toimenpiteet käsillä olevaan dataan. Tavoitteena on todentaa markkinoinnin vaikutus liiketoiminnan tuloksellisuuteen sekä luoda 100% näkyvyys asiakaspolun eri vaiheisiin.

Markkinointistrategia

Yrityksen strategia ja liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat myös markkinointistrategiaa ja sitä, mitä datan hyödyntäminen markkinoinnissa tarkoittaa seuraavien vuosien aikana. Liiketoimintatavoitteiden ja asiakaspolkujen kautta on luotava ymmärrys siitä miten ja mitä dataa tulisi hyödyntää ja mitkä ovat erilaisten markkinointitoimenpiteiden liiketoiminnalliset hyödyt. Srategian on määriteltävä myös mitä muutosmatkaa tarkoittaa organisaatiolle ja miten sitä johdetaan. 

 

Data-ohjautuva markkinointiorganisaatio

Moderni markkinointiorganisaatio kehittää markkinointia ketteriä menetelmiä hyödyntäen ja kykenee tuottamaan yritykselle kokonaisvaltaisempaa arvoa tehokkaammin ja nopeammin, kuin perinteinen markkinointiorganisaatio. Datan avulla kykenemme tulosten analysoinnin lisäksi muun muassa kohdentamaan personoidumpaa markkinointiviestintää, lisäämään asiakasymmärrystä, tukemaan myyntiä sekä automatisoimaan toistuvia työtehtäviä. 

Autamme sinua luomaan data-ohjautuvaa kulttuuria ja tarvittavia kyvykkyyksiä käsitellä ja tulkita dataa liiketoimintasi eduksi. 

 

Data-ohjautuva markkinointi

Markkinoinnin päätöksenteon tulee perustua dataan sekä tavoitteisiin ja yksiselitteisiin KPI:hin, jotka ovat tiukasti kiinni liiketoiminnassa ja strategian toteuttamisessa. Datan kerääminen ja yhdistäminen yhteen paikkaan mahdollistaa markkinoiden toimenpiteiden ja mittareiden selkiyttämisen liiketoiminnalle. Yhteismitallinen data tehostaa markkinointia ja autta todentamaan toimenpiteiden vaikutusta myös kompleksisessa ja monikanavaisessa ympäristössä. Data mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja toimenpiteiden ketterän muokkaamiseen tarpeiden mukaan. 

 

Data-integraatiot ja raportointi

Autamme sinua luomaan ratkaisut datan keräämiseen ja säilömiseen ja tuomme tarvittavat datat eri lähteistä koko organisaation hyödynettäväksi. Rakennamme tarvittat mittaristot ja raportit ja autamme sinua ja muita sidosryhmiäa tulkitsemaan lukuja ja mittareita ja kehittämään markkinointiasi parempiin tuloksiin .

Marjo Himanen

Consultant

Tutustu myös muihin palveluihimme

Brändi ja markkinointiTekoäly ja markkinoinnin automaatioData & AIDatastrategia ja dataohjautuva liiketoimintaDigistrategia ja digitaalinen transformaatio