Skip to main content
To the homepage of Knowit

BRÄNDI JA MARKKINOINTI

Brändiarkkitehtuuri

Brändiarkkitehtuurin ja brändiportfolion tehtävä on maksimoida kasvupotentiaali markkinassa varmistaen samalla, että markkinointia ja muita yrityksen operaatioita voidaan hoitaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Valjasta brändit

strategisten tavoitteiden saavuttamiseen

Maksimoi kasvu

ja optimoi kaupallisen toiminnan tehokkuus

Varmista kykysi vastata asiakkaidesi tarpeisiin

nyta ja tulevaisuudessa

Varmista, että yritys pystyy tavoittamaan kohderyhmänsä sekä vastaamaan heidän tarpeisiinsa relevanttien brändien avulla, joilla on selkeä positio markkinassa ja lupaus kohderyhmälleen. Brändiarkkitehtuuri on tapa organisoida, johtaa ja lanseerata brändejä niin, että kokonaisuus ja yksittäisten brändien roolit ja niiden keskinäiset suhteet palvelevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Brändit kasvun ajureina

Selkeytämme brändiarkkitehtuurin ja brändiportfolion vastaamaan yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita. Kirkastamme eri brändien roolit yrityksen kasvupolulla ja kohderyhmien tarpeisiin vastaamisessa.

Tuemme päätöksenteossa, millä strategialla uudet brändit tuodaan markkinaan ja osaksi brändihierarkiaa ja –portfoliota.

 

Kaupallista kykyä valjastaa brändit ja markkinointi strategian toteuttamiseen 

Yrityksen tilannetta, tavoitteita ja strategiaa tukeva sekä yrityksen kulttuuriin sopiva malli luo edellytyksiä kasvaa markkinassa mahdollisimman tehokkaasti. Brändiportfolion yksinkertaistaminen voi tuoda huomattavia säästöjä muun muassa markkinointiin, tuotantoon, materiaaleihin sekä jakelukanaviin liittyvistä kustannuksista.

Paula Hernetkoski

Consultant

Tutustu myös muihin palveluihimme

Brändi ja markkinointiBrändistrategiaTyönantajabrändiBrändikonseptiBrändi-identiteetti