Skip to main content
To the homepage of Knowit

Operatiivinen tehokkuus

Toiminnallisen tehokkuuden parantaminen näkyy sujuvampina prosesseina, erinomaisena asiakaskokemuksena ja ennenkaikkea kannattavampana liiketoimintana.

Kannattavuus

Paranna sijoitetun pääoman tuottoa operatiivisen tehokkuuden parannuksien kautta sekä vapauttamalla rahaa päivittäisestä toiminnasta

Ketteryys ja resilienssi

Paranna organisaatiosi palvelu- sekä sopeutumiskykyä kasvattamalla operaatioiden joustavuutta ja faktapohjaisuutta

Kestävyys

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus vastuullisilla operaatioilla

Selkeät ja hyvin johdetut operatiiviset toiminnot sekä tehokkaasti toimivat prosessit mahdollistavat liiketoiminnan skaalautuvuuden. Kun optimoit organisaatiosi keskeisimmät prosessit ja varmistat läpinäkyvyyden datan ja modernin raportoinnin avulla, pystyt keskittymään olennaiseen. Samalla varmistat, että liiketoimintasi edustajilla on kyky tehdä faktapohjaisia, asiakaslähtöisiä ja kokonaiskannattavuutta parantavia päätöksiä ja siten mahdollisuus ketterästi ennakoida tulevia muutoksia. 

Toimintaympäristön muuttuvat haasteet

Jatkuva toiminnan ja tehokkuuden parantaminen on elinehto kilpailussa mukana pysymiselle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja liiketoimintaprosesseja on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Toiminnallisen tehokkuuden kautta toiminnan vastuullisuus nousee myös isoksi osaksi yrityksen arkea.

Saamme aikaan konkreettisia ja mitattavia tuloksia

Luomme arvoa ymmärtämällä liiketoimintasi keskeisimmät tarpeet ja selventämällä miten operaatioiden tulisi toimia optimoidakseen koko toimitusketjun toimivuuden. Tätä kautta saadaan tehostettua operatiivista tehokkuutta ja vapautettua käyttöpääomaa kassaan. Vankka kokemuksemme tuoteportfolion hallinnassa, kustannustehokkuuden parantamisessa, prosessijohtamisessa ja kompleksisuuden vähentämisessä sekä tehokkaassa kassanhallinnassa mahdollistavat laaja-alaisen toiminnan optimoinnin. 

 

Olemme auttaneet useita eri alojen toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja saamaan aikaan mitattavia ja ennen kaikkea kestäviä tuloksia. Suosituksemme perustuvat aina syvällisiin data-analyyseihin. Työskentelemme tiiviisti yhdessä asiakkaidemme kanssa aina johtoportaasta tehtaan lattialle saakka. Näin pystymme varmistamaan, että haluttu muutos todella saadaan aikaiseksi.

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Toimitusketjujen johtaminen

Tulevaisuuden toimitusketju on vastuullinen, ketterä, responsiivinen ja dataohjautuva – se toimii kilpailukykyisen ja kestävän liiketoiminnan kulmakivenä vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin, minimoimalla riskejä ja maksimoimalla kasvupotentiaalin. 


Käyttöpääoman optimointi

Optimoimalla käyttöpääomaa pystytään merkittävästi parantamaan liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta, sillä käyttöpääoman optimoinnissa pureudutaan koko toimitusketjun toimintaan. Samalla käyttöpääomaa vapautuu liiketoiminnan kasvuun tai haluttujen strategisten toimenpiteiden rahoittamiseen. 


Hankinta ja valikoimanhallinta

Hankinnalla ja valikoimanhankinnalla on strateginen asema kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja vastuullisuuden varmistamisessa. Autamme optimoimaan koko hankintaketjua aina operatiivisen kotiinkutsun tehostamisesta strategiseen arvon luomiseen hallitsemalla kokonaiskustannuksia, ohjaamalla kysyntää ja käyttämällä kilpailuetua toimittajamarkkinoilla.


Automatisoi digitaalisen aineiston hallinta

Knowit CAMS (Creative Asset Management Solution) on räätälöity prosessien automatisointiratkaisu digitaalisen aineistonhallinnan automatisointiin. Se auttaa käsittelemään suuria määriä kaikkia digitaalisia materiaaleja äänestä kuviin ja videoihin - kaikki tämä toimii yhdessä työnkulussa osana nykyistä ERP-järjestelmääsi.

Tutustu palveluun

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting