Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Dataohjautuvat ja älykkäät toimitusketjut

Data ja teknologiset kyvykkyydet ovat yhä enenevissä määrin kilpailukyvyn ytimessä. Datavetoiset organisaatiot kykenevät hyödyntämään nopeasti kehittyvää teknologiaa ja laskentatehoa, joka mahdollistaa laajojen tietomäärien analysoinnin ja paremman riskien ennakoinnin, jolloin toimitusketjun häiriöihin voidaan reagoida ajoissa.

Läpinäkyvyys

Laadukas, oikea-aikainen ja yhteinen data strategisten päätösten pohjana

Ennakointi- ja reagointikyky

Parempi kyky tulevaisuuden ennustamiseen ja vairhaiseen poikkeamien havaitsemiseen

Resurssitehokkuus

Fokus arvoa tuottavaan työhön

Tekoälyn myötä tiedolla johtaminen ja prosessitehokkuus nousevat uudelle tasolle, ja ne, jotka ottavat sen mahdollisuudet toimitusketjujen kehittämisessä huomioon, ottavat ison etumatkan kilpailijoihinsa. 

 

Prosessien älyllistäminen dataa ja tekoälyä hyödyntävillä automaatiojärjestelmillä mahdollistaa paitsi tehokkaamman, myös kestävämmän toiminnan. Toimitusaikoja voidaan lyhentää ja energiankäyttöä seurata ja optimoida, ja näin suoraan vähentää päästöjä.

Oikeat teknologiset ratkaisut jatkuvasti kehittyvän, tulevaisuudenkestävän liiketoiminnan mahdollistajana

Datavetoisuutta voidaan kehittää erilaisilla analytiikan, automaation, simuloinnin ja tekoälyn sovelluksilla. Teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia, ja monenlaisten ratkaisujen viidakossa voi olla haastavaa hahmottaa, mikä on pitkällä aikavälillä kannattavaa ja mihin omat resurssit riittävät. Autamme hahmottamaan kokonaiskuvan; nykyiset valmiudet ja kyvykkyydet sekä tulevaisuuden vision ja tiekartan kehittämiselle legacy-järjestelmät, resurssit ja muut rajoitteet huomioon ottaen.

 

Pelkkä data ei yksistään ole avain älykkääseen toimitusketjuun, vaan siitä johdettu oikea-aikainen ja validi informaatio. Informaatio taas tukee prosessien ja järjestelmien potentiaalien tunnistamista, kehitystyön priorisointia ja seurattavuutta. Datalla johtamisessa korostuu niin liiketoiminta- kuin tekninen osaaminen. Autamme määrittelemään sopivat tavat kerätä ja tuottaa relevanttia dataa, sekä työkalut, prosessit ja toimintamallit sen jalostamiseen ja hyödyntämiseen niin strategisessa kuin operatiivisessakin päätöksenteossa. Tämän teemme yhteistyössä asiakkaan kanssa iteratiivisesti unohtamatta johtamisen, kyvykkyyksien ja kulttuurin merkitystä muutoksen suunnittelussa.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusTehokkaat toimitusketjutKestävät toimitusketjutData & AI