Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Tehokkaat toimitusketjut

Epävarmassa liiketoimintaympäristössä tehokkaat toimitusketjut ovat avainasemassa varmistamassa liiketoiminnan kilpailukyvyn ja mahdollistamassa kasvua. Autamme rakentamaan ja kehittämään toimitusketjuja, jotka pystyvät vastaamaan yllättäviin muutoksiin säilyttäen korkean palvelutason kustannustehokkaasti.

Saatavuus ja palvelukyky

Erinomainen palvelutaso kustannustehokkuudesta tinkimättä

Kustannustehokkuus

Kannattavat toiminnot optimoimalla toimintamallit ja organisaatiorakenne tarpeisiin sopiviksi

Joustavuus ja reagointikyky

Toimitusketjun kyvykkyyksien rakentaminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

Tehokkaasti johdetut toimitusketjut kilpailuetuna epävarmassa liiketoimintaympäristössä

Autamme asiakkaitamme rakentamaan toimivat prosessit tulevaisuuden kysynnän ymmärtämiseen ja siihen vastaamiseen tarvittavien resurssien optimointiin. Varmistamme parhaat ratkaisut tuotantovirtojen ohjaukseen, logistiikan tehokkuuteen sekä varastojen ja täydennysten hallintaan. Laaja-alainen asiantuntijaosaamisemme mahdollistaa sekä koko arvoketjun tarkastelun kokonaisuutena että syvemmän pureutumisen sen osa-alueisiin.

 

Varmistamme kestävän muutoksen organisaatiossasi

Pyrimme aina kokonaisvaltaiseen ja kestävään muutokseen osaoptimoinnin sijaan. Autamme asiakkaitamme muotoilemaan heille parhaat ratkaisut perustuen faktoihin sekä asiakas- ja sidosryhmäymmärrykseen. Muodostamme suosituksemme kokonaiskuvan pohjalta ja otamme huomioon prosessit, ihmiset ja teknologiat läpi organisaation kaikissa kehityksen vaiheissa.

 

Työskentelemme ihmislähtöisesti ja osallistavasti, ja käytämme tulevaisuuden skenaarioita ja muutosjohtamista tukena uusien toimintatapojen ja käytänteiden kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Varmistamme kestävän muutoksen kasvattamalla asiakkaidemme kyvykkyyksiä, tiedonjakoa ja yhteistyötä sekä sisäisten että ulkoisten raja-aitojen välillä.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusDataohjautuvat ja älykkäät toimitusketjutKestävät toimitusketjut