Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Kestävät toimitusketjut

Ympäristön, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten terve tasapaino on jokaisen yrityksen menestyksen edellytys. Vastuullisuus ei tuo vain kilpailuetua, vaan se on enenevissä määrin markkinoille pääsyn edellytys. Lisäksi sen myötä resilienssi ja toimintojen kriisinkestävyys paranee.

Läpinäkyvyys

Kehityksen mahdollistaminen ymmärtämällä toimitusketjun vaikutukset datan kautta

Konkreettiset toimenpiteet

Kestävän muutoksen varmistaminen viemällä strategia ajatuksesta päivittäiseen tekemiseen

Jatkuva parantaminen

Toiminnan parantaminen pienin askelin tietoa ja taitoa kasvattamalla

Kasvaneet vastuullisuusvaatimukset sekä kuluttajien että lainsäätäjien taholta tuovat lisää monimutkaisuutta toimitusketjuihin. Raportointi- ja toimenpidevaatimukset koskettavat joko suoraan tai välillisesti kaikkia yrityksiä ja toimialoja lähivuosien aikana. Vastuu ei rajoitu vain ensimmäisen portaan alihankkijoihin, vaan ydinorganisaatio on enenevissä määrin vastuussa koko toimitusketjunsa vastuullisuudesta. Vastuullisuuden integrointi toimitusketjujen johtamiseen varmistaa kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Autamme varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamalla kestäviä toimitusketjuja – aina strategiasta jokapäiväiseen toimintaan

Vastuullisuus ei ole erillinen palikka, jota voi johtaa muusta toiminnasta erillään. Resurssien järkevä käyttö ja vastuullisuus kulkevatkin usein käsi kädessä - tehokkuus on kestävää niin ympäristön kuin taloudellistenkin mittarien kannalta. Kuten muullekin kehitykselle, lähtökohtana on data, ja muutoksen ytimessä ovat ihmiset ja osaaminen.

 

Väistämättömän muutoksen taloudellisesti kannattava läpivienti ja operationalisointi

Autamme kirkastamaan nykytilannetta ja tavoitetilaa, sekä varmistamme että organisaatiollasi on valmiudet ja kyvykkyydet toteuttaa ja seurata vastuullisuusstrategiaa käytännössä kaikilla organisaation tasoilla ja arvoketjun osissa – kustannustehokkuutta ja kannattavuutta unohtamatta.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusDataohjautuvat ja älykkäät toimitusketjutTehokkaat toimitusketjut