Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Varastonhallinta

Varastot ovat monesti välttämättömiä, jotta liiketoiminta voi vastata asiakkaidensa tarpeisiin ja ovatkin aina voimakkaasti sidoksissa aivan keskeisimpiin liiketoiminnan päätöksiin, kuten asiakaslupaukseen, toimitusmalleihin ja valikoimanhallintaan.

Liiketoiminnan viitekehys

Mikä on yrityksen liiketoimintamallien tarve varastoille? Millä tavoin asiakastarve saadaan tyydytetyksi?

Operatiivinen tehokkuus

Miten operatiivisesti toteuttaa liiketoiminnan varastointitarpeet mahdollisimman tehokkaasti?

Kannattavuus

Paranna sijoitetun pääoman tuottoa vapauttamalla rahaa päivittäisestä toiminnasta sekä operatiivisen tehokkuuden parannuksien kautta.

Näiden perusteella määrittyy viitekehys, josta voidaan määrittää, mitä tuotteita ylipäänsä tulee varastoida, sekä palvelutaso, jonka varastojen tulee pystyä täyttämään. Varastot tulee mieltää investoinniksi, joiden on tuotettava vastinetta sitomalleen pääomalle.

Varastotasojen operatiivisen tehostamisen keskiössä on määritellä varastoitaville nimikkeille tavoitekiertoajat ja toimenpiteet joilla niihin päästään, kuten täydennysmallit ja täydennysparametrit.

Varastonhallintaa tehostamalla siihen sitoutunutta pääomaa saadaan vapautettua parempaan käyttöön

Työkaluja tehostamiseen voi olla esimerkiksi kaupintavarastot, valikoimanhallinta, raaka-aine/KET/lopputuote-varastoprofiilien määritys, minimitilausmäärien ja täydennystapojen optimointi, asiakaslupauksen ja palvelutasojen uudelleenmäärittely tai kysynnän ennustamisen parantaminen. Keinovalikoima kuitenkin riippuu yrityksen tilanteesta, toimintamallista, valikoimasta, toimitusketjusta sekä markkinasta. Oikein mitoitettu ja kohdistettu kehityssuunnitelma vaatii syvällistä analyysiä yrityksen toiminnoista ja nykyisten kiertoaikojen syistä. Varastonkierron tehostaminen vaatii yhteistoimintaa koko sisäisen arvoketjun lisäksi myös toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

 

Kestävää muutosta faktapohjaisen päätöksenteon ja tehokkaiden prosessien kautta

Autamme tunnistamaan kehityskohteet syvällisillä data-analyyseillä sekä organisaation prosessien ja toimintamallien ymmärtämisellä. Suurimman arvon voimme tuoda auttamalla organisaatiota viemään parannustoimenpiteet käytäntöön esimerkiksi tukemalla täydennysmallien optimoinnissa, palvelutasojen määrittelyssä tai ylivarastoinnin tunnistamisessa.

Varmistamme prosessien tehokkuuden tuomalla faktapohjaiseen päätöksentekoon tarvittavan tiedon paitsi saataville, myös esitettynä hyödynnettävässä muodossa. Organisaation kyvykkyyksiä parantamalla, prosessien läpinäkyvyyttä kehittämällä ja osaoptimointia välttävän tavoitteenasetannan kautta mahdollistetaan toiminnan proaktiivinen johtaminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tällä tavoin saadaan aikaiseksi paitsi merkittävä, myös pysyvä käyttöpääoman vapautus.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusMyyntisaamisten ja sisään tulevan kassavirran hallintaOstovelkojen ja lähtevän kassavirran hallintaValikoimanhallinta