Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Myyntisaamisten ja sisään tulevan kassavirran hallinta

Myyntisaamisten hallintaan liittyy usein tasapainoilua asiakkaiden vaatimusten sekä omien kyvykkyyksien ja sääntöjen kanssa.

Kassavirran optimointi

Varmista kassavirran kannalta edulliset asiakasehdot sekä tehokkaat ja selkeästi määritetyt toimintamallit asiakasrajapinnassa.

Luottoriskin hallinta

Vältä ylimääräiset riskit ottamalla luottoriskin hallinta haltuusi

Kannattavuus

Paranna sijoitetun pääoman tuottoa vapauttamalla rahaa päivittäisestä toiminnasta sekä operatiivisen tehokkuuden parannuksien kautta.

Asiakaspalvelun hengessä on helppoa tehdä päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia asiakassuhteeseen sitoutuvaan pääomaan sekä yrityksen riskipositioon.

Myyntisaamisten ja sisäänpäin tulevan kassavirran hallintaa tehdään jotta voidaan:

  • Taata mahdollisimman nopea rahavirran kotiutuminen
  • Varmistaa optimaaliset kassavirtaan vaikuttavat asiakasehdot, kuten asiakkaan maksuehto
  • Varmistaa nopea laskutusprosessi ilman ylimääräisiä viiveitä
  • Välttää turhien riskien ottamista asiakkaiden maksukyvykkyyden suhteen
  • Tukea myyntihenkilöstöä asiakaskeskusteluissa ja –neuvotteluissa
  • Mahdollistaa faktapohjainen päätöksenteko kaikissa edellä mainituissa tilanteissa

Myyntisaamisia voidaan vähentää esimerkiksi lyhentämällä asiakkaiden maksuehtoja tai tehostamalla perintää

Käyttöpääoman vapauttaminen myyntisaamisista vaatii yhteistoimintaa sisäisten operaatioiden, myynnin ja asiakkaiden kesken. Tarkasteltavia alueita myyntisaamisten tehostamiseksi ovat muun muassa laskutusprosessi, luottopolitiikka, maksuehdot & ennakkomaksut, projektien maksuerät, sekä perintäprosessi ja asiakkaiden maksukäyttäytyminen.

 

Kestävää muutosta faktapohjaisen päätöksenteon ja tehokkaiden prosessien kautta

Autamme tunnistamaan kehityskohteet syvällisillä data-analyyseillä sekä organisaation prosessien ja toimintamallien ymmärtämisellä. Suurimman arvon voimme tuoda auttamalla organisaatiota viemään parannustoimenpiteet käytäntöön esimerkiksi tukemalla luottopolitiikan luomisessa, päivitetyn perintäprosessin käyttöönotossa tai asiakasneuvotteluiden läpiviennissä. 

Varmistamme prosessien tehokkuuden tuomalla faktapohjaiseen päätöksentekoon tarvittavan tiedon paitsi saataville, myös esitettynä hyödynnettävässä muodossa. Organisaation kyvykkyyksiä kehittämällä, prosessien läpinäkyvyyttä parantamalla ja osaoptimointia välttävän tavoitteenasetannan kautta mahdollistetaan toiminnan proaktiivinen johtaminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Näin saadaan aikaiseksi paitsi merkittävä, myös pysyvä käyttöpääoman vapautus.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusOstovelkojen ja lähtevän kassavirran hallintaVarastonhallinta