Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Ostovelkojen ja lähtevän kassavirran hallinta

Vastavoimana varastojen ja asiakkaiden maksuehtojen sitomalle pääomalle, toimittajien yritykselle myöntämät kassavirtavaikutteiset ehdot kuten maksuehdot vapauttavat rahaa taseesta.

Efektiivinen maksuehto

Maksuehto on muutakin kuin päivämäärä laskulla, ymmärrä milloin maksusi lähtevät suhteessa ostamaasi palveluun/materiaaliin.

Toimittajaneuvotteluissa onnistuminen

Saavuta tavoittelemasi tulokset systemaattisella valmistautumisella ja faktapohjaisella argumentaatiolla

Kannattavuus

Paranna sijoitetun pääoman tuottoa vapauttamalla rahaa päivittäisestä toiminnasta sekä operatiivisen tehokkuuden parannuksien kautta

Tyypillisesti yritykset aliarvioivat mahdollisuutensa pidentää maksuehtojaan ja siten vapauttaa rahaa päivittäisestä liiketoiminnasta esim. kasvun rahoittamiseen.

 

Ostovelkojen ja ulospäin lähtevän kassavirran hallintaa tehdään, jotta voidaan

  • Varmistaa yrityksen kannalta suotuiset toimittajaehdot (esim. maksuehto)
  • Seurata yrityksen tavoitteiden ja sääntöjen toteutumista
  • Optimoida prosessit jolla yritys maksaa toimittajilleen
  • Tukea hankintahenkilöstöä toimittajahallinnassa & -neuvotteluissa

Ostovelkoja voidaan kasvattaa pidentämällä omia maksuehtoja toimittajille ja optimoimalla maksatusprosessia

Potentiaalia käyttöpääoman tehostamiselle löytyy useista toiminnoista ja rajapinnoista. Ostovelkojen tehostaminen vaatii yhteistoimintaa toimittajien, hankinnan ja sisäisten operaatioiden kesken.

Tarkasteltavia alueita ostovelkojen tehostamiseksi ovat muun muassa maksuehdot ja kassa-alennukset, laskutusrytmi ja projektien maksuerät, ennakkomaksut, laskujen maksatusprosessi ja hankinnan politiikat kuten myös toimittajahallinta prosessit ja käytännöt.

 

Kestävää muutosta faktapohjaisen päätöksenteon ja tehokkaiden prosessien kautta

Autamme tunnistamaan kehityskohteet syvällisillä data-analyyseillä sekä organisaation prosessien ja toimintamallien ymmärtämisellä. Suurimman arvon voimme tuoda auttamalla organisaatiota viemään parannustoimenpiteet käytäntöön esimerkiksi tukemalla maksuehtopolitiikan luomisessa, maksatusrytmin optimoinnissa tai toimittajaneuvotteluiden läpiviennissä.

Varmistamme prosessien tehokkuuden tuomalla faktapohjaiseen päätöksentekoon tarvittavan tiedon paitsi saataville, myös esitettynä hyödynnettävässä muodossa. Organisaation kyvykkyyksiä kehittämällä, prosessien läpinäkyvyyttä parantamalla ja osaoptimointia välttävän tavoitteenasetannan kautta mahdollistetaan toiminnan proaktiivinen johtaminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tällä tavoin saadaan aikaiseksi paitsi merkittävä, myös pysyvä käyttöpääoman vapautus.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusValikoimanhallintaMyyntisaamisten ja sisään tulevan kassavirran hallintaVarastonhallinta