Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Hankintojen johtaminen

Hankinta toimii strategisena linkkinä arvoketjussa organisaation ja toimitusketjun ylävirran rajapinnassa. Sen poikkitoiminnallinen rooli vaatii saumatonta yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien kanssa

Resurssien optimointi

Tärkeimpiin tuotteisiin ja toimittajiin keskittyminen tuo fokusta ja tehokkuutta tekemiseen

Hankintojen suorituskyvyn mittaaminen

Toiminnan kehittäminen vaatii oman ja toimittajien suorituskyvyn mittaamista ja seurantaa

Vastuullisuus

Hankinnalla tulee olla läpinäkyvyys arvoketjunsa vaikutuksiin ja kyvykkyydet kerätä dataa toimittajiltaan

Hankinnalla on kriittinen rooli kannattavuuden ja vastuullisuuden parantamisessa sekä riskien hallinnan näkökulmasta. 

Tehokas hankinta mahdollistaa laadukkaan palvelun, pienemmät kokonaiskustannukset ja tehokkaamman käyttöpääoman kierron ostohintojen ja maksuehtojen neuvottelun kautta, sekä määrittelemällä ostamista ja varastoon sitoutunutta pääomaa tukevat tekniset määrittelyt, kuten minimiostoerät ja toimituslausekkeet. Lisäksi hankinnalla on merkittävä rooli nopeiden tuote- tai palvelu-uudistusten mahdollistamisessa.

Autamme luomaan lisäarvoa liiketoiminnalle strategisella hankinnalla

Autamme linkittämään hankintastrategian liiketoiminnan tavoitteisiin ja määrittelemään hankinnan roolin ja rakenteen, sekä luomaan toimivat toimintamallit kategoria- ja toimittajaportfolion johtamiseen. Varmistamme tarvittavat kyvykkyydet ja työkalut hankinnan suorituskyvyn mittaamiseen sekä sisäisillä mittareilla että toimittajien suorituskyvyn seurantamalleilla. Autamme kehittämään hankinnan ja ostojen saumatonta yhteistyötä myynnin ja tuotekehityksen kanssa. Lisäksi autamme integroimaan vastuullisuuden hankintastrategiaan ja käytäntöön esimerkiksi vastuullisuuskriteerien sisällyttämisellä kilpailutusprosessiin, toimittaja-arviointiin ja hankintasopimuksiin.

 

Mitattavia tuloksia faktapohjaisen päätöksenteon kautta

Laaja kokemuksemme hankintaketjun optimoinnista niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla mahdollistaa koko toiminnon tarkastelun kokonaisuutena sekä syvemmän pureutumisen sen osa-alueisiin. Oli tarpeesi sitten toimittajasuhteiden hallintamallin rakentamisessa tai hankintaneuvottelujen läpiviennissä, meiltä löytyy apu käytännönläheisellä ja tulosorientoituneella otteella.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusOsto ja saatavuuden hallintaValikoimanhallintaOstovelkojen ja lähtevän kassavirran hallinta