Asiakasymmärrys luo kilpailuetua

Asiakkaiden odotukset yritysten tuotteita ja palveluita kohtaan ovat olleet kasvussa jo vuosien ajan, ja odotukset muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Odotuksiin vastaaminen kannattavalla tavalla edellyttää yrityksiltä systemaattista tapaa kerätä, analysoida ja hyödyntää tietoa eri asiakasryhmien kannattavuudesta, ominaisuuksista ja odotuksista, sekä näiden palvelemisen kustannuksista. 

Tämän lisäksi yrityksillä on oltava myös kyvykkyyttä suunnitella ja viedä käytäntöön uusia toimintatapoja, jotka vastaavat keskeisimpiin asiakastarpeisiin kannattavalla tavalla. Kehityskohteet on kyettävä priorisoimaan tehokkaasti, jotta rajalliset resurssit ohjataan sinne missä niillä on suurin vaikutus.

Autamme sinua menestymään

Kaupallisten menestystekijöiden kehitystyö tuottaa yrityksen tulokseen vaikuttavia toimintatapoja sekä tukirakenteita päätöksentekoon, jotta menestystekijöitä voidaan myös jatkossa johtaa tuloksellisesti. 

Kehitystyö voi keskittyä esimerkiksi hinnoitteluun, asiakkaiden palvelumalliin, myynnin toimintaan, tuotevalikoimaan, jakeluverkostoon tai asiakkaiden valintaan. Usein parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi tarkastellaan useampaa osa-aluetta.  

Kehitystyön tuloksia arvioimme konkreettisin mittarein. Tyypillisiä tuloksia ovat esimerkiksi asiakkuuden elinkaariarvon nousu tai tuotevalikoiman kannattavuuden kasvu. 

Lähestymistapamme

Lähdemme kaupallisten menestystekijöiden kehittämisessä liikkeelle aina menestyksen keskeisten osatekijöiden tunnistamisesta, jotta kehitystoimenpiteet kohdistetaan varmasti arvoa tuottaviin tekijöihin. Suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimintatapoja, jotka vaikuttavat suoraan liiketoiminnan tuottavuuteen ja tuemme asiakkaitamme uusien käytänteiden ja työkalujen käyttöönotossa sekä juurruttamisessa osaksi arkea.  

Laaja-alainen asiantuntijaosaamisemme mahdollistaa sekä kaupallisen menestyksen tarkastelun kokonaisuutena että syvemmän pureutumisen sen osa-alueisiin. Näin voimme taata, että asiakkaidemme menestystekijöitä kehitetään kokonaisvaltaisesti pistemäisten korjausliikkeiden sijaan.

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun