Skip to main content
To the homepage of Knowit

Kaupallinen kehittäminen

Täyden liiketoimintapotentiaalin saavuttamiseksi yrityksen koko kaupallisen kokonaisuuden myynnistä markkinointiin on toimittava saumattomasti.

Strategiasta implementointiin

Varmista tarvittava osaaminen kompleksissa kaupallisessa ympäristössä navigointiin

Kilpailuetua asiakaslähtöisyydestä

Ole askeleen edellä kilpailijoitasi ymmärtämällä paremmin asiakasta

Mitattavia tuloksia

Luo näkyviä ja mitattavia tuloksia sekä kasvun että kannattavuuden mittareilla mitaten

Asiakkaita on palveltava oikealla tarjoomalla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan – samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan yhtenäistä, strategisesti johdettua kaupallista kokonaisuutta, jonka kulmakivinä toimivat kaupallinen strategia, toimintamalli, organisaatio, kulttuuri ja prosessit.

Kaupallinen kenttä on haastavampi kuin koskaan

Nykyhetken kaupallisen johtajan pöydällä on jatkuvasti yhä kompleksisempi kokonaisuus. Siihen kuuluvat muun muassa markkinoiden ja asiakkaiden alati muuttuvien tarpeiden jatkuva ymmärtäminen ja kääntäminen liiketoiminnan tarpeiksi, teknologian ja datan jatkuva tehokas hyödyntäminen liiketoiminnassa sekä pitkän versus lyhyen tähtäimen tavoitteiden optimointi. Me autamme kaupallisia johtajia ja vastaavia hallitsemaan tätä etenevissä määrin monitahoista kaupallista kokonaisuutta, kestävällä tavalla.

Kokonaisvaltaista kaupallista menestymistä

Me autamme yritystäsi menestymään ja voittamaan kaupallisesti. Palvelemme kokonaisvaltaisesti aina kaupallisesta strategiasta jatkuvaan kasvumarkkinointiin ja myynnin koulutukseen asti. Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän liiketoiminta-, ihmis-, data- ja teknologiaymmärrystä – luovuudella viimeisteltynä.

Kaupallinen strategia

Ilman selkeää strategista suuntaa ohjaamaan kaupallisia toimenpiteitäsi, jää täysi liiketoimintapotentiaali suurella todennäköisyydellä saavuttamatta. Alati muuttuva markkina ja asiakastarpeet vaativat jatkuvaa toimintaympäristön havannointia ja strategisen suunnan uudelleenarviointia sekä kasvun että kannattavuuden takaamiseksi.


Tarjoomaportfolion kehittäminen ja kaupallistaminen

Ymmärrätkö asiakkaasi alati muuttuvia tarpeita ja ymmärtävätkö asiakkaasi todellisen tuotteidesi heille tuoman arvon? Kaupallisesti menestyvä tarjoomaportfolio vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä kasvua että portfolion tehokkuutta optimoiden.


Hinnoittelu

Hinnoittelustrategian tarkoituksena on mahdollistaa liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen hinnoittelun keinoin. Selkeä hinnoittelustrategia, -prosessit ja -työkalut tukevat tehokkaasti kannattavaa kasvua sekä vahvistavat asiakastyytyväisyyttä ja brändimielikuvaa.


Kaupallisten toimintojen kehittäminen

Kehitämme kaupallisia toimintoja kattavasti parantamalla markkinoinnin strategioita, vahvistamalla myyntiprosesseja ja panostamalla arvopohjaiseen myyntiin.


Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting