Skip to main content
To the homepage of Knowit

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

Arvopohjainen kaupallistaminen

Tämän päivän alati muuttuvassa markkinassa voittaminen ei enää onnistu ilman aidosti asiakasymmärrykseen nojaavaa liiketoiminnan kehitystä. 

Kilpailuetua asiakaslähtöisyydestä

Varmistamme, että olet aina askeleen edellä kilpailijoitasi ymmärtämällä paremmin asiakasta.

Mitattavia tuloksia

Autamme sinua saamaan aikaan näkyviä ja mitattavia tuloksia sekä kannattavuuden että kasvun mittareilla mitaten.

Yhteistyö funktioiden välillä

Kaupallisten toimintojen arvopohjainen johtaminen varmistaa myynnin ja markkinoinnin yhtenäisen toteutuksen.

Arvopohjaisen kaupallistaminen kulmakivenä toimii asiakkaalle ja muille keskeisille sidosryhmille tuotettava arvo - tämän linssin läpi tulisi siis johtaa koko kaupallista kokonaisuutta, mukaan lukien sekä myynti että markkinointi. Keskeistä on nähdä markkina, tuoteportfolio ja kaupallistaminen kaikkineen asiakasarvolinssin kautta. Kun asiakkaalle luodaan arvoa, luodaan myös omalle liiketoiminnalle arvoa. Asiakasarvon tarkastelun itsessään tulisi olla paljon laajempi käsite, kuin perinteisesti ajateltuna esimerkiksi tarjoaman/tuotteiden ominaisuudet. Arvoa voidaan määritellä laajemmin muun muassa taloudellisten, toiminnallisten, sekä myös helposti taka-alalle jäävien emotionaalisten hyötyjen kautta. 

Kokonaisvaltaista kaupallista kehitystä, aidosti asiakas edellä

Autamme sinua kehittämään aidosti asiakaslähtöistä, kasvua tukevaa ja kannattavaa arvopohjaista liiketoimintaa. Oli kyse sitten arvopohjaisen kaupallistamisen strategiasta/kokonaisuudesta tai myynnin/markkinoinnin arvopohjaisesta kehityksestä, meiltä löytyy tarvittava apu - aina kehitysaihioiden strategiasta implementointiin, myynnin koulutukseen ja mittaamiseen asti. 

 

Mitattavia tuloksia

Autamme sinua saamaan aikaan näkyviä ja mitattavia tuloksia sekä kannattavuuden että kasvun mittareilla mitaten.

Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kaupallinen kehittäminenKaupallinen strategiaHinnoitteluprosessit ja -työkalutHinnoittelustrategia