Skip to main content
To the homepage of Knowit

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

Kaupallinen strategia

Ilman selkeää strategista suuntaa ohjaamaan kaupallisia toimenpiteitä, jää täysi liiketoimintapotentiaali suurella todennäköisyydellä saavuttamatta. Alati muuttuva markkina ja asiakastarpeet vaativat jatkuvaa toimintaympäristön havannointia ja strategisen suunnan uudelleenarviointia sekä kasvun että kannattavuuden takaamiseksi.

Yhtenäisyys

Varmista, että kaupalliset toimintosi eivät toimi siiloissa sisäisesti eikä ulkoisesti.

Kasvu

Vahvista liiketoimintaasi tunnistamalla uusia kasvumahdollisuuksia.

Kannattavuus

Paranna liiketoimintasi kannattavuutta tuntemalla asiakkaasi paremmin.

Kaupallisesta näkökulmasta keskeistä on ymmärtää erilaisten asiakasryhmien ja markkinoiden keskeisiä tarpeita, arvoajureita, haasteita sekä tulevaisuuden odotuksia. Markkina- ja asiakasymmärrys yhdistettynä liiketoiminnan koviin mittareihin toimii pohjana kaupallisen vision ja strategian määritykselle. Jotta rajalliset resurssit ohjataan sinne missä niillä on suurin vaikutus, strategisten fokusalueiden ja tavoitteiden määrittely sekä priorisointi kaupallisesta näkökumasta toimii lähtökohtana menestykselle.

Strategisesti johdettua kaupallista kehitystä

Autamme sinua kehittämään aidosti asiakaslähtöistä, kasvua tukevaa ja kannattavaa liiketoimintaa.  Oli kyse sitten kaupallisen vision & strategian, markkinointistrategian, portfoliostrategian, arvopohjaisen myynnin kehityksen, tai esimerkiksi strategisen asiakassegmentoinnin tarpeesta, meiltä löytyy tarvittava apu. Laaja-alainen asiantuntijaosaamisemme mahdollistaa sekä kaupallisen menestyksen tarkastelun kokonaisuutena että syvemmän pureutumisen sen osa-alueisiin. Näin voimme taata, että asiakkaidemme menestystekijöitä kehitetään kokonaisvaltaisesti pistemäisten korjausliikkeiden sijaan.

 

Mitattavia tuloksia

Autamme sinua saamaan aikaan näkyviä ja mitattavia tuloksia sekä kannattavuuden että kasvun mittareilla mitaten, brändin arvon kehitystä unohtamatta.

Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kaupallinen kehittäminenTarjooman konseptointiHinnoittelustrategiaMyynnin kehittäminen