Skip to main content
To the homepage of Knowit

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

Hinnoittelun kehitys ja tehostaminen

Hinnoittelu on tehokas voiton maksimoinnin keino, jota optimoimalla voidaan tukea kaupallisen strategian toteuttamista ja kannattavaa kasvua.

Kannattavuuden parantaminen

Muuttuvien kustannusten onnistunut sisällyttäminen asiakashintoihin parantaa kannattavuutta.

Kasvun mahdollistaminen

Erilaisten hinnoittelumahdollisuuksien tunnistaminen tukee kasvua.

Brändimielikuvan vahvistaminen

Brändin positiointia tukeva hinnoittelu vahvistaa brändimielikuvaa.

Onnistunut hinnoittelu mahdollistaa kannattavuuden parantamisen, liiketoiminnan kasvun sekä asiakasuskollisuuden ja brändimielikuvan vahvistamisen. Hinnoittelustrategia määrittää suuntaviivat yrityksen hinnoittelun tavoitteille.

 

Hinnoittelun kehittäminen on kokonaisvaltainen prosessi, joka aloitetaan yleensä hinnoittelun nykytila-analyysillä. Tavoitteena on muodostaa faktoihin perustuva näkemys yrityksen hinnoittelun nykytilasta ja kehityskohteista. Tulosten perusteella laaditaan priorisoitu kehityssuunnitelma hinnoittelun kehittämiseksi, jossa määritellään suurimmat kehitysmahdollisuudet sekä keinot niiden saavuttamiseksi.

Kannattavaa kasvua hinnoittelua kehittämällä

 

Hinnoittelun kehitys tukee yrityksesi kannattavaa kasvua. Autamme ymmärtämään syvällisesti oman liiketoimintasi sekä asiakkaidesi tarpeet hinnoittelun suhteen sekä tunnistamaan nopeat ratkaisut ja pitkän tähtäimen mahdollisuudet hinnoitteluprosessissasi. Hinnoittelun nykytila-analyysin jälkeen tuemme asiakkaitamme käytännönläheisellä yhteistyöllä kehityssuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa, varmistaen suunniteltujen muutosten onnistumisen ja tulosten saavuttamisen tavoitellussa aikataulussa.

 

Mitattavia tuloksia

 

Autamme sinua saamaan aikaan näkyviä ja mitattavia tuloksia sekä kannattavuuden että kasvun mittareilla. Tyypillisesti hinnoitteluprojektiemme tuloksena on saatu aikan 1-3 %:n EBITDA parannuksia.

Paula Hernetkoski

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kaupallinen kehittäminenHinnoitteluprosessit ja -työkalutKaupallinen strategiaHinnoittelustrategia