Tärkein kasvun mahdollistaja on innovaatio

Yritysten elinikä on lyhentynyt merkittävästi viime vuosina ja arviolta joka toinen suomalainen yritys lopettaa toimintansa viiden vuoden sisällä sen perustamisesta. Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet lyhentävät aikaa, jonka liiketoimintamallit pysyvät elinkelpoisina.

Organisaatiot tarvitsevat jatkuvaa innovointia ja uuden kokeilevaa kehittämistä pystyäkseen vastaamaan ja mukautumaan asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. On myös tärkeää tunnistaa liiketoiminnan kannalta kestävimmät ratkaisut ja mahdollisuudet. 

Ketterä ja asiakaslähtöinen kehittäminen

Liiketoimintamuotoilun avulla onnistutaan tehostamaan ja ketteröittämään toimintatapoja sekä innovoimaan uutta. Liiketoimintamuotoilu on monialaista ja osallistavaa ja huomioi eri liiketoimintayksiköiden tarpeet siilojen yli.

Liiketoimintamuotoilu tarjoaa mahdollisuuden pohtia luovasti ja monialaisesti liiketoimintamalleja, palveluita ja organisaatioiden toimintatapoja ja liiketoiminnan kehittämistä. Lähestymistapamme myös mahdollistaa uusien ideoiden toimivuuden testaamisen ketterästi.

 

Luomme selkeyttä

Sovellamme uusien liiketoimintamallien innovointiin, kehittämiseen ja validointiin muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta tuttuja viitekehyksiä, visualisointimalleja sekä asiakaslähtöisiä suunnittelumenetelmiä ja työkaluja. Muotoiluajattelun avulla teemme komplekseista asioista selkeitä ja helposti hahmoteltavia.

Hyödynnämme liiketoimintamuotoilua ja asiakasymmärrystä myös strategiasuunnittelussa ja uusien palveluiden kehittämisessä sekä työntekijäkokemuksen, toimintakulttuurin, tietojärjestelmien prosessien, kumppanuuksien ja tietojohtamisen haasteiden ratkaisemisessa. 

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun