Isompi kädenjälki ja pienempi jalanjälki

Jokaisella digitaalisella palvelulla on jalanjälki sekä kädenjälki. Tavoitteenamme on maksimoida digitaalisten palveluiden positiivisia vaikutuksia eli kädenjälkeä, ja minimoida niiden aiheuttamia haittoja, eli jalanjälkeä.

Positiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi aiemmin hankalien prosessien digitalisointi, joilla säästetään energiaa ja helpotetaan käyttäjien arkea, tai tuodaan informaatio saavutettavaksi kaikille. Huomioimme palveluiden saavutettavuuden aina, vaikka asiakkaamme ei olisikaan saavutettavuusdirektiivin alainen.

Haluamme Knowit Experiencella panostaa siihen, että toteuttamissamme verkkopalveluissa pyritään minimoimaan palvelun aiheuttama hiilijalanjälki. Pystymme auttamaan esimerkiksi eri teknologiavaihtoehtojen kartoituksessa ekologisuuden näkökulmasta. Palvelun hiilijalanjäljen minimointi voidaan ottaa myös koko projektia ohjaavaksi tekijäksi, jolloin ekologisuus huomioidaan kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta tuotantoon. Voimme tehdä myös auditoinnin nykyisen digipalvelusi ympäristöystävällisyydestä.

Ekologisuuden auditointi

Mietityttääkö, kuinka ekologinen nykyinen verkkopalvelusi on? Digipalveluiden aiheuttama hiilijalanjälki on monien eri tekijöiden summa, johon vaikuttavat esimerkiksi palvelinratkaisu, tekninen arkkitehtuuri ja koodin optimointi, käyttöliittymäratkaisut, kuvien ja videoiden käyttö, sekä toki myös verkon infrastruktuuri ja loppukäyttäjien laitteiden käyttämä energia.

Verkkopalvelun ekologisuuden auditoinnissa käymme palvelusi läpi osa-alueittain ja koostamme auditoinnista raportin, joka sisältää osa-alueiden lisäksi kokonaisarvion palvelun ekologisuudesta.

Annamme raportissa toimenpide-ehdotuksia, joilla palvelun hiilijalanjälkeä voitaisiin  pienentää kustannustehokkaasti ilman että palvelun laatu kärsii.​

​Auditoinnissa hyödynnetään mm. Googlen Lighthouse -palvelua, joka tarjoaa paljon hyvää tietoa sivuston suorituskykyyn ja nopeuteen liittyen.

Testaamme palvelua myös erilaisilla hiilijalanjälkilaskureilla, mutta saatavilla olevien laskureiden tulokset ovat vasta suuntaa antavia ja eivät siten ole vielä täysin luotettavia.

Ekologisempia verkkopalveluita

Ekologisempia verkkopalveluita

Verkkopalvelun hiilijalanjälkeen vaikuttaa iso määrä eri tekijöitä. Yksinkertaistaen voi sanoa, että mitä paremmin optimoitu verkkopalvelu on, sitä vähemmän se myös kuluttaa energiaa. Palvelinratkaisulla on myös iso merkitys yhtälössä.  

Kuinka suunnitella vähäpäästöisempiä digitaalisia palveluita?

Tiesitkö, että internetin hiilijalanjälki on jo suurempi kuin esimerkiksi lentoliikenteen, ja kasvaa jatkuvasti. Tästä huolimatta hiilijalanjäljen huomioimisesta verkkopalvelujen suunnittelussa ei vielä ole puhuttu paljoakaan.

Vanhus käyttämässä tietokonetta

Saavutettavuus parantaa käyttäjien yhdenvertaisuutta

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät, eivät pelkästään nejoilla on jokin vamma tai toimintarajoite. Heille hyvällä tasolla oleva saavutettavuus on usein kuitenkin paljon kriittisempää, ja se voi olla jopa kynnyskysymys palvelun käyttöön. 

Jamstack-arkkitehtuurin avulla ympäristöystävällisempiä verkkopalveluita

Jamstack-arkkitehtuurin iso etu on myös se, että ne kuluttavat lähtökohtaisesti  vähemmän energiaa verrattuna perinteisen monoliittisen järjestelmän päälle rakennettuun sivustoon.

Kestävä kehitys

Työmme kestävän kehityksen hyväksi

Työskentelemme digitalisaation ja innovaatioratkaisujen parissa edistääksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Lue lisää koko Knowitin toiminnasta kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun