Skip to main content
To the homepage of Knowit

Ura Knowitilla

Grow. Make a difference. Together.

Knowit lyhyesti

Meitä on Knowitilla noin 4000 konsulttia kuudessa maassa. Suomessa meitä on noin 500 - Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja etänä. 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation keinoin. Jotta voimme aidosti muuttaa maailmaa, tulee meidän omassa arjessamme toimia esimerkkeinä, suunnannäyttäjinä ja pioneereina. Haluamme omilla teoillamme ja valinnoillamme mahdollistaa kestävän työelämän, jossa kohtaamme toisemme kokonaisina ihmisinä.

Meille kestävä ja inhimillinen työelämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä ja tehdä töitä ja kehittyä valitsemallaan tavalla. Vapaus tuo mukanaan vastuuta, mutta se ei meillä tarkoita yksin jäämistä – olemme toistemme apuna ja tukena. Olemme reilu ja tasa-arvoinen työpaikka, jossa on tilaa erilaisille ihmisille ja persoonille. Olet meille tärkeä. Vaikka viihdymme ja vietämme mielellämme aikaa yhdessä, ei työn meillä tarvitse olla koko elämä. Vapautta on myös se, että päivän päätteeksi voi sulkea läppärin ja keskittyä muihin itselle tärkeisiin asioihin.

Osaamisalueemme

Tutustu osaamisalueisiimme

Life at Knowit Finland

Osana Knowit-yhteisöä

Meillä uusia ratkaisuja uskalletaan kokeilla, aloitteellisuuteen ja innovointiin kannustetaan ja erilaisuutta arvostetaan. Knowitilaisuuden ytimenä on vastuun kantaminen laadukkaasta työstä, omasta kehittymisestä ja tiimin menestyksestä.

Viihtyvyys ja hyvinvointi on meille kaikki kaikessa.

Uskomme, että aito työnilo syntyy itselleen mielekkäästä työstä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia sekä kannustavasta työyhteisöstä, jossa jokainen voi olla aito oma itsensä.

Tutustu Knowitin Makereihin

Knowitilla työskentelee monenlaisia osaajia erilaisilla kyvykkyyksillä. Tutustu heihin ja heidän tekemiseen alla olevien artikkeleiden myötä.  

Slide 1 of 10

01 / 10


Mitä tarjoamme sinulle?

Uskomme, että aito työnilo syntyy itselleen mielekkäästä työstä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia ja kannustavasta työyhteisöstä, jossa jokainen voi olla aito oma itsensä. 

Meille tärkeää on työn ja vapaa-ajan tasapaino, jotta jokainen Makerimme voisi hyvin niin töissä kuin vapaalla. Meillä on työntekijöillemme käytössä myös Way of Working -malli, joka mahdollistaa työntekijöillemme valinnan vapauden asiakastyön ja työn luonteen ehdoilla, miten ja mistä työnsä haluaa tehdä.

Merkitykselliset projektit

Me uskomme, että digitalisaatiolla on tärkeä rooli ratkaista nykymaailman haasteita. Haluamme osaltamme olla mahdollistajia, jotka projekti projektilta johtavat maailmaa kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Tutustu referensseihimme

Urakehitysmahdollisuudet

Oman osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen ovat alati muuttuvassa maailmassa menestyksen kulmakivi. Tuemme osaamisesi kehittymistä, liittyi se yksittäisiin uusimpiin teknologioihin tai pidempään koulutuspolkuun alan huippuosaajana profiloitumiseen. 

Yhteisö joka tukee sinua

Vaalimme iloa, empatiaa ja ihmisläheistä otetta työympäristössämme. Meillä saat rinnallesi huippuosaavat kollegat. 

Want to read more in English?

Check out our global career site and read more about our sustainable worklife and way of working.


Artikkelit

Slide 1 of 10

01 / 10