Skip to main content
To the homepage of Knowit

Kestävä kehitys

Knowitin rooli vaikuttavimpana digitalisaation konsultointiyrityksenä kasvaa entisestään kestävän kehityksen muutoksen kiihtyessä ja vaatimusten kasvaessa. Lue tarkemmin, miten osallistumme kestävän maailman edistämiseen ja inhimillisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Norwegian fjord

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen. 

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

""
""

Työmme kestävän kehityksen hyväksi

Työskentelemme digitalisaation ja innovoinnin ratkaisujen parissa edistääksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Lue lisää toiminnastamme kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

YK:n Global Compact -aloite ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Sidosryhmät ja olennaiset kysymykset

Tiemme fossiilivapaaseen Knowitiin

GRI, ilmastoraportti ja ympäristösertifiointi

Käytäntömme

Työmme kestävän kehityksen edistämiseksi


""

Kestävän kehityksen raportointimme perustuu neljään pilariin

Knowitilla on kunnianhimoiset tavoitteet kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Vuoden 2021 aikana Knowit liittyi Exponential Roadmap Initiative -hankkeen kumppaniksi. Hankkeen 1,5 °C:n Business Playbook kehys toimii käytännön ohjenuorana kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat aktiivisesti myötävaikuttaa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Knowit käyttää neljää kehyksen pilaria yrityksen negatiivisten ja positiivisten ilmastovaikutusten raportoinnin lisäksi kaikkien sen kestävän kehityksen hankkeiden raportointiin. 


We are makers of a sustainable future

With our digital solutions and together with customers and partners, we enable the development of society as a whole. Our sustainability work is gathered in the annual report. Here you will find in-depth information about how we work for a healthy workplace, increased gender equality, less carbon dioxide emissions - and much more. You can also contact us with your sustainability questions.