Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

STORA ENSO

Räätälöity ilmastoraportointiratkaisu Stora Enso Packaging Solutions -divisioonalle

TEOLLISUUS

Stora Enso on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on ottanut käyttöön uuden kestävän kehityksen raportointiratkaisun, Microsoft Sustainability Managerin, alkaen Packaging Solutions -divisioonastaan. Ratkaisu mahdollistaa yksikön ilmastoaloitteiden seurannan, analysoinnin ja tehostamisen Stora Enson konsernistrategian mukaisesti. Ratkaisu kehitettiin vakiotoimintoja pidemmälle yhdessä Knowitin kanssa, jotta se vastaisi Stora Enson laatuvaatimuksia.

HAASTE

Ilmastoraportointiratkaisun käyttöönotto edistyneessä organisaatiossa

Uusiutuvia tuotteita valmistava Stora Enso on edistyksellinen yritys kestävän kehityksen saralla, ja sen jokainen divisioona on vastuussa omista toimistaan. Packaging Solutions –divisioona tunnisti tarpeen ratkaisulle, joka tukee tehokkaasti mittausta, raportointia ja päätöksentekoa nyt ja tulevaisuudessa Stora Enson kunnianhimoisten tavoitteiden mukaisesti. 

Divisioonalla oli käytössään tarvittavat data-alustat ja strateginen suunta kestävän kehityksen raportointiin ja Microsoft Sustainability Manager (MSM) valittiin heidän tarpeisiinsa sopivaksi. Toteutukseen tarvittiin kumppani, joka on asiantuntija niin digitalisaation, teknologian kuin kestävän kehityksen osalta. Asiakas valitsi Knowitin kumppanikseen valittujen alueiden voittavan osaamisen puolesta. 

Toteutuksen keskeiset tavoitteet olivat tiedonkeruun ja raportoinnin automatisointi, hiilidioksidipäästöjen hallinnan prosessin tehostaminen ja reaaliaikaisten tietojen sekä toiminnallisuuksien tarjoaminen kestävyyttä edistäviin päätöksiin. 


RATKAISU

Microsoft Sustainability Manager otettiin käyttöön yhteisvoimin

Projektin ensimmäisessä vaiheessa Microsoft Sustainability Manager otettiin käyttöön kahdessa Stora Enson Packaging Solutionsin tuotantoyksikössä. Pienimuotoinen aloitus oli hyvä lähestymistapa uuden ratkaisun käyttöönotossa, jotta ratkaisun optimaalinen toiminta voitiin varmistaa ennen sen laajentamista useampaan tuotantoyksikköön tulevaisuudessa. 

Toteutus suoritettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan päästö- ja tietovarastoasiantuntijoiden, Knowitin datan ja kestävyyden asiantuntijoiden sekä Microsoftin tuella. Knowit toi asiakkaalle lisäarvoa päivittäisten haasteiden ja prosessien kehittämiseen opastamalla asiakasta DevOps-työskentelytavoissa ja vahvistamalla asiakkaan vakiintunutta kestävän kehityksen tietämystä entisestään. 


TULOKSET

Räätälöity ratkaisu direktiiviä laajempiin erityistarpeisiin

Knowit toi merkittävää lisäarvoa mukauttamalla MSM-ratkaisua Stora Enson tarpeisiin varmistaen tehokkaan ja kohdennetun toteutuksen, mahdollistaen projektin aikataulussa ja budjetissa pysymisen. Knowit tuki Stora Ensoa myös raportoinnin automatisoinnissa, jotta yritys voi keskittyä enemmän vaikuttavien tekojen toteuttamiseen. 

Saumaton yhteistyö Stora Enson ja Knowitin välillä, jota vahvisti jatkuva kommunikaatio Microsoftin kanssa, mahdollisti ratkaisun täydellisen mukauttamisen Stora Enso Packaging Solutionsin tarpeisiin. Sujuva tiimityö varmisti projektin kokonaiskuvan ymmärryksen ja selkeän näkyvyyden tuloksiin. 

Kestävän kehityksen raportoinnissa ei koskaan ole kyse pelkästä raportoinnista, vaan päästöjen vähentämisestä ja datan syvällisestä ymmärtämisestä vaikuttavien päätösten tekemiseksi. Tässä voidaan onnistua monialaisen yhteistyön, syvällisen kestävän kehityksen tuntemuksen ja oikeiden työkalujen, kuten Microsoft Sustainability Managerin, avulla.


Syvällinen tietämys sekä ilmastoraportoinnista että Microsoftin ratkaisuista teki Knowitista täydellisen kumppanin meille Stora Enso Packaging Solutionsissa. Koska olemme itse yritys, jolla on syvää tietoa aiheesta, vaatimuksemme ratkaisulle olivat erittäin korkeat ja Knowit auttoi meitä saavuttamaan halutun tason. Arvostimme sitä, että Knowit oli erittäin aktiivinen ja ongelmanratkaisukykyinen kumppani ja käyttöönotto sujui poikkeuksellisen sujuvasti. Nyt olemme valmiit tulevaisuuteen, ja voimme keskittyä tekoihin raportoinnin sijaan.


Malin Johansson, Sustainability manager, Climate and LCA

Stora Enso

Stora Enso Packaging Solutions tunnetaan korkeista standardeista ja korkeista tavoitteista kestävän kehityksen suhteen. Haluamme olla ykköspakkauskumppani tuotemerkeille, joilla on korkeat ilmastotavoitteet. Sijoituksemme Microsoft Sustainability Manageriin varmistaa, että voimme tulevaisuudessa toimittaa laadukkaita tuotteita alhaisemmilla fossiilisilla päästöillä, turvaten asemamme markkinoilla.


Anna Bergquist, SVP BU Central & Northern Europe

Stora Enso

Stora Enso aaltopahvipakkaus

Stora Enso

Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑ ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Vastuullisuus luontoa ja yhteisöjä kohtaan, joissa yhtiö toimii, on sen lähestymistavan perustana kaikilla osa-alueilla.   

Mitä teimme 

  •     Data-alustat 
  •     Microsoft Sustainability Manager 
  •     ESG-raportointi 

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä 

Jussi Siuro

Client Executive

Knowit Solutions