Skaalaa toimintaasi asiantuntijan avulla

Kun organisaatiosi oma osaaminen tai resurssit eivät riitä, nopea keino tehostaa ja kasvattaa kyvykkyyttä on hankkia osaamista ulkopuolelta. Sen lisäksi, että osaava ja kokenut ammattilaisemme auttaa tiimiäsi tekemään asioita enemmän ja tehokkaammin, antaa se myös muille tiimisi jäsenille mahdollisuuden oppia hyödyntämään uusia tekniikoita ja työkaluja. Asiantuntijamme auttavat kehittämään organisaatiosi toimintatapoja ja kulttuuria käytännönläheisesti oman esimerkin kautta sulautumalla osaksi tiimiäsi.

Asiantuntijamme avulla varmistat tehokkaan testauksen ja laadunvarmistuksen 

Testauksella ja laadunvarmistuksella tarkoitamme kaikkia niitä tapoja, joilla voimme vaikuttaa ohjelmiston tai tietojärjestelmän laatuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tehokkaalla testauksella ja laadunvarmistuksella alennat ohjelmistojen kehityskustannuksia, nopeutat ohjelmistojen tuontia markkinoille sekä ratkaiset mahdolliset ongelmat ajoissa.

Testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijamme voivat auttaa sekä toiminnallisen- että teknisen testauksen osalta. Asiantuntijamme hallitsevat myös suorituskyky-, tietoturva-, saavutettavuus- ja käytettävyystestauksen. Lisäksi he tehostavat testausta automatisoimalla sekä testien suorittamista että testausta tukevia tehtäviä. Testaustyön ohella kokeneet testiautomaatioasiantuntijamme (esim. Performance Tester, Technical Tester, testaaja) auttavat optimoimaan organisaatiosi testausprosessia ja luomaan toimivan laadunvarmistuskulttuurin. Tarjoamme osaajat käyttöösi joustavasti ja tarpeisiisi räätälöiden. 

Mahdollista laatu ohjelmistosi koko elinkaarelle laadun suunnittelun ja -hallinnan asiantuntijan avulla

Laatusuunnittelun- ja laadunvarmistuksen asiantuntijamme auttavat organisaatiosi tavoitteiden priorisoinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä helpottavat päätöksentekoa. Varhainen ja kattava laatusuunnittelu mahdollistaa monipuolisen ja kustannustehokkaan laadunvarmistuksen ohjelmistosi elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Hyvän suunnitelman lisäksi asiantuntijamme auttavat onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa kokonaisuuden ymmärtävällä otteella ja asiantuntevalla johtamisella. Kokeneet testauspäällikkömme (Test Manager) ja laadunvarmistusta johtavat asiantuntijamme (QA Manager, QA Lead) varmistavat ohjelmistosi toteuttajien ja liiketoimintasi asiantuntijoiden saumattoman yhteistyön ja tukevat heitä laadunvarmistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tuoteomistajuuden asiantuntijamme voivat auttaa tiimiäsi tuotekehityksessä tai toimia tuoteomistajina

Tuoteomistajan (Product Owner) rooli on äärimmäisen haastava, ja se vaatii kykyä keskustella liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa ja muodostaa liiketoiminnan tavoitteita vastaava visio ja kehittämisen tiekartta kehitettävälle tuotteelle. Samalla on kyettävä keskustelemaan kehitystiimin kanssa teknisistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista.  

Konsulteillamme on teknistä osaamista, kykyä ohjata kehitystiimiäsi sekä keinot kerätä kehitettävän tuotteen vaatimuksia liiketoiminnaltasi ja muilta organisaatiosi sidosryhmiltä. Tuoteomistajuuden asiantuntijamme (esim. Solution Analyst, Technical Product Owner) voivat tukea organisaatiosi tuoteomistajia tehtävissään tai toimia itsenäisinä tuoteomistajina ja siten mahdollistaa ohjelmistosi laadukkaan ja liiketoiminnan tavoitteiden mukaisen toteutuksen. 

Apukäsiä pilvisiirtymään, pilviympäristön hallintaan ja optimointiin

Julkipilven tehokas hyödyntäminen vaatii aikaa ja resursseja ja usein niukkuutta esiintyy molempien kohdalla. Me voimme auttaa sertifioitujen asiantuntijoidemme avulla, jotka taitavat kolmen pääjulkipilven (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) salat. Asiantuntijamme voivat auttaa organisaatiotasi monella eri pilvitekemisen tasolla, alkaen ylätason strategisesta suunnittelusta pilviarkkitehtuurin kehittämiseen ja alustan pystyttämisestä aina sovellusten modernisointiin ja konttiympäristöjen ylläpitoon – unohtamatta operaatioiden ja kustannusten optimointia. Asiantuntijamme voivat tukea tiimejänne sekä osana kehitystiimejä että osana pilviosaamiskeskusta (CCoE). Näin organisaatiosi voi helpottaa omien resurssien taakkaa ja keskittyä eniten arvoa tuoviin asioihin. 

Varmista tehokkaat ja käyttäjäystävälliset ratkaisut muotoilijamme avulla

Käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmillä voidaan digitaalisista ratkaisuistasi tehdä aidosti käyttäjien tarpeita vastaavia, ja niin palveluiden tuottajien kuin loppukäyttäjien ajankäyttöä tehostavia. Palvelumuotoilun menetelmillä voidaan koko digitaalisen palvelusi palvelupolku suunnitella erilaisine kontaktipisteineen ja järjestelmien toimintoineen. Käyttöliittymäsuunnittelun avulla voidaan varmistaa digitaalisen palvelusi helppokäyttöisyys ja positiivinen käyttäjäkokemus. 

Palvelumuotoilijamme ja käyttöliittymäsuunnittelijamme voivat auttaa kaikilla näillä osaamisalueilla toimimalla osana organisaatiosi ketteriä tiimejä ja samalla kehittää organisaatiosi muotoiluymmärrystä. Tarjoamme myös käytettävyys- ja saavutettavuustestausta osana tiimiäsi.  

Tehoa ohjelmistokehitykseen

Modernien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttää tiimiltäsi laaja-alaista teknistä osaamista. Erilaiset alustat julkipilvestä pilviagnostisiin ratkaisuihin, frontend- ja backend-teknologiat sekä tietokantaratkaisut virittävät osaamiskirjon, jota yksittäisen asiantuntijan on hyvin vaikea hallita. 

Tarjoamme ohjelmistokehityksen asiantuntijat täydentämään tiimejäsi ja tehostamaan niiden toimintaa, tarvitsetpa sitten ketterää arkkitehtuurigurua, ohjelmistokehittäjää tai erilaisten tietokantaratkaisujen tekijää. Tietoturvallisten ja laadukkaiden ratkaisujen rakentaminen on osaajillemme sydämen asia. 

Asiantuntijat tietoon liittyvien kokonaisuuksien hallintaan, suunnitteluun ja analysointiin

Tarjoamme asiantuntijan tarpeeseesi, olipa kyse kokonaisvaltaisesta datan hallinnan prosessista tai pienemmästä osa-alueesta. Integroimalla osaajan tiimiisi voimme auttaa niin datakokonaisuuden suunnittelussa data-arkkitehtimme avulla, dataputken alkupään (datan integraatio, orkestrointi ja tallentaminen) tarpeissa Data Engineer-osaajamme avulla, datan muokkauksessa, analysoinnissa ja kehittämisessä Analytics Engineer-osaajamme avulla sekä raportoinnissa ja visuaalisessa analytiikassa data-analyytikkomme avulla.  

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun