Miksi hyödyntää dataa ja analytiikkaa?

Teet parempia päätöksiä

Hyödynnä dataa ymmärryksen syventämisessä. Perehdy nykyhetken tapahtumiin tai ennakoi huomista tekoälyn avulla, ja tee tulevaisuuden kannalta perusteltuja päätöksiä.

Kasvatat tuottavuutta

Mittaa, optimoi ja automatisoi keskeisin toimintasi datan ja tekoälyn avulla, ja keskity tekemään oikeat asiat oikeaan aikaan.

Ymmärrät asiakkaitasi

Kun haluat oppia tuntemaan asiakkaasi, data on paras ystäväsi. Datan avulla voit seurata asiakkaidesi käyttäytymistä ja monipuolisen ennakoivan analytiikan avulla ymmärrät, miten luot enemmän arvoa asiakkaillesi tulevaisuudessa.

Jatkuva toiminnan parantaminen

Keräämällä oikeaa dataa, saat vastauksia jotka inspiroivat kysymään enemmän oikeita kysymyksiä. Tunnista oikeat kehityskohteet ja oikeat KPI:t, jotta voit rakentaa ja optimoida järjestelmiä ja prosesseja.

Matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Tämä opas on sinua varten, jos ymmärrät datan hyödyt, mutta analytiikka ei vielä palvele liiketoimintasi tarpeita. Loikka modernimpaan vaatii tahtoa datan hyödyntämiseen!

Palvelumme

Data engineering

Data Engineering auttaa tekemään datasta käytettävämpää ja saamaan sen käyttäjälleen saavutettavaksi. Kun olette matkalla kohti dataohjautuvaa organisaatiota, on Data Engineering yksi olennaisimmista osa-alueista, jonka tulee olla kunnossa.

Data Engineeringin avulla saat lähdedatasta rakenteellisempaa ja jalostetumpaa – laadukkaasti ja systemaattisesti. Datan käsittely, muokkaaminen ja prosessointi analysointia tukevaan muotoon on yksi Data Engineeringin merkittävimmistä tehtävistä. Myös näiden tehtävien mahdollistavien teknologioiden rakentaminen ja ylläpitäminen siten, että käyttäjät saavat uuden tiedon saataville heti kun sille on tarvetta, on ensiarvoisen tärkeää.

Laadukkaasti, systemaattisesti ja ajallaan tapahtuva tiedon käsittely auttaa yritystänne kehittämään palveluita, tekemään nopeampia ja tarkempia päätöksiä liiketoiminnastanne, sekä tukee dataohjautuvaa toimintaa ja uusia liiketoimintamalleja.

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly tarkoittaa koneen kykyä jäljitellä ihmisen päättelykykyä. Käytössä ollessaan se kykenee suorittamaan tehtäviä ilman jatkuvaa ohjausta, sekä parantamaan suoritusta oppimansa perusteella. Koneoppiminen voidaan ajatella osaksi tekoälyä ja se muodostuu havaintojen analysoinnista ja havainnoista oppimisesta. Termistö ei ole täysin vakiintunutta, joten määritelmät vaihtelevat hieman näkökulmasta riippuen.

Tekoälyn ja koneoppimisen tarkoituksena on ratkaista ongelmia, joita ihminen ei kykene ratkaisemaan tai jotka ovat tehottomia ratkaista ihmisen avulla. Niiden vahvuudet ovat muun muassa päätöksenteon nopeudessa sekä laskentakapasiteetin käytössä. Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään lukemattomissa kohteissa nettisivuista aina itsestään ajaviin autoihin.

Aivan kuten kaikki muutkin sovellukset, tekoäly ja koneoppiminen tarvitsevat dataa. Niihin perustuvat sovellukset ovat erityisen riippuvaisia niille syötetystä tiedosta. Tekoälyn ja koneoppimisen sovellukset nojaavat vahvasti tilastotieteeseen, koska päätelmiä tehdään vahvasti aineistoihin pohjautuen.

Ennakoiva analytiikka

Ennakoiva analytiikka on tulevaisuuden ennustamista perustuen historiaan ja kuluvaan hetkeen. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tulevaisuuden erilaisia skenaarioita. Tilastotiede toimii ennakoivan analytiikan perustana, jonka kautta esimerkiksi koneoppimisen malleja kehitetään.

Ennakoiva analytiikka, aivan kuten analytiikka yleensä, nojaa dataan - sitä ei voida tehdä ilman sille sopivia datamalleja. Ennakoiva analytiikka tarvitsee tietysti myös liiketoimintaongelman. Sen hyödyt ovat trendien ja käyttäytymismallien löytämisessä, sekä näiden tietojen hyödyntämisessä liiketoiminnallisten päätösten tueksi.

Data-analytiikka

Data-analytiikalla tarkoitetaan raakadatan muuntamista käyttökelposeksi tiedoksi tutkimalla, jalostamalla ja hyödyntämällä sitä uudella tavalla. Datan muuntaminen käyttökelpoiseen, visuaaliseen muotoon auttaa yritystäsi ymmärtämään toimintaympäristöään paremmin ja paljastamaan kokonaan uutta tietoa. Data-analytiikan avulla voit saada yrityksellesi merkittävää kilpailuetua.

Liiketoiminta-analytiikka

Liiketoiminta-analytiikan (historiassa ehkä paremmin tunnetun Business Intelligencen, BI:n), avulla pyritään löytämään, tuottamaan, jalostamaan ja hyödyntämään dataa, joka tuo liiketoiminnalle arvoa. Se auttaa organisaatiotasi suoriutumaan paremmin ja olemaan entistä data-ohjautuvampi liiketoiminnan kehittämisen ja kriittisten toimintojen osalta.

Datan visualisointi

Datan visualisointi on datan ja informaation esittämistä graafisessa muodossa. Käyttämällä erilaisia visuaalisia elementtejä, kuten diagrammeja, kaavioita ja karttoja, datan visualisointityökalut tarjoavat helpon ja saavutettavan tavan nähdä ja ymmärtää trendejä, poikkeavuuksia ja kaavoja datassa.

Datan visualisoinnissa ei kuitenkaan ole kyse pelkkien hienojen kuvien luomisessa – vaan tiedon ymmärtämisessä.

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun